Preventívny postrek s ThiovitJet

20.3. 2024 nám začala jar, nezvyčajne, pretože práve v prvý jarný deň bolo u nás v obci -3,5°C, teplota pri ktorej boli poškodené kvety na viacerých ovocných stromov. Od 20.3.2024 do dnešného dňa 27.3.2024 bola priemerná teplota u nás 8,3°C, min. – 3,5 a max. 19,0°C.

Prečo sa tak podrobne venujem počasiu? Pretože ešte pred vyše mesiacom tvrdili niektorí ovocinári, že vegetácia je v dôsledku teplého počasia na začiatku roka posunutá o 4 -5 týždňov dopredu. Pred asi dvoma týždňami to bolo o 3 – 4 týždne dopredu, v súčasnosti v  dôsledku pretrvávajúceho chladného počasia na začiatku jari je to už len cca 2 – 3 týždne, čo už pokladám za skoro normálnu situáciu.

Slzenie hrozna a teda aj prúdenie miazgy v hrozne u mňa začalo 16.03.2024 v sobotu. Ak predpokladám, na základe údajov z minulosti, že od slzenia do oberačky ubehne cca 170 – 185 dní, tak oberačky v roku 2024 by mali byť niekedy medzi 3. až 18. 9.2024. V roku 2023 som oberal 15.9.2023. Na základe týchto výpočtov by sa dalo povedať, že vegetácia je posunutá o cca 2 týždne dopredu, čiže nič mimoriadne a v priebehu vegetačného roka sa tento odhad v závislosti od počasia môže ľahko zmeniť.

V súčasnosti je vinohrad vo fáze slzenia. Odporúča sa každý rok je vhodné robiť udržiavacie vápnenie, pretože aplikovaný vápnik (aj vo forme mletého vápenca) sa pohybuje v pôde veľmi rýchlo a dodaný vápnik sa vyplaví z rizosféry viniča prakticky už v priebehu jedného roka. Mletý vápenec aplikujeme na povrch – naširoko, 300 až 600 kg/ha jemne mletého vápenca (CaCO3). Na ľahkých pôdach menšia dávka, na ťažších pôdach vyššie dávky. Účinnosť vápenatých hmôt – vápencov a dolomitov sa zvyšuje jemnosťou mletia.

Využívajme každú príležitosť na to, aby sme dodali čo najviac organickej hmoty do pôd:

  • pravidelným hnojením maštaľným hnojom
  • kvalitným kompostom či inou organickou hmotou
  • návratom zbytkov z viniča, či odpadov pri výrobe vína
  • v neposlednom rade kvalitným zazelenaním medziradí.

Od obsahu humusu vo vinohradníckych pôdach sa odvíjajú takmer všetky základné kvalitatívne vlastnosti pôdy, ako je optimálna väzba a uvoľňovanie živín a pôdny život.

Vzhľadom na prichádzajúce oteplenie počas sviatkov veľkej noci je veľký predpoklad, že na budúci 14.týždeň sa hrozno posunie do fázy pučania, tu treba byť pripravený, mať zakúpený postrek na báze síry napr. ThiovitJet.

Pravdepodobne v druhej polovici budúceho týždňa, alebo v závere budúceho 14. týždňa, zrealizujem druhý preventívny postrek na sucho, t.z. na drevo viniča, bez zelených výhonkov a to 1,5 – 2,0 % ThiovitJet ako druhý preventívny postrek, predovšetkým proti múčnatke.

Ďalším preventívnym opatrením, ktoré zrealizujem počas budúceho týždňa je prihnojenie vinohradu pomocou hnojiva NPK určeného na prihnojovanie predovšetkým viniča, obsahuje
 dusík– fosfor– draslík (12-6-18) + 4% horčíka. Zmiešané hnojivo s nízkym obsahom chlóru

vďaka optimálnemu pomeru živín spĺňa požiadavky pre zdravý vývoj a silný rast viniča, bohatú plodnosť a vysokú kvalitu hrozna. Dávkovanie pred pučaním 43– 60 g /m 2 dávkovanie po odkvitnutí 64– 88 g /m2.

Dôležité je, aby dané hnojivo po rovnomernom rozhodení vo vinici bolo zapravené do pôdy a nestálo na povrchu, preto hneď po rozhádzaní celú vinicu zrotavátorujem a tak hnojivo zapravím do pôdy vo vinici.

Dostal som otázku: čo všetko zahŕňa prevencia vo vinohrade a aký má význam ?

V minulom videu zo 14.3.2024 som k prevencii uviedol, že medzi preventívne opatrenia patrí:

  • vápnenie vinohradu – zlepšuje príjem živín viniča
  • využitie postreku BlocCade – znižuje možnosť šírenia vírusových ochorení vo vinohrade
  • prihnojenie vinohradu organickým hnojivom- zabezpečuje dostatok živín pre vinič počas vegetačného roka
  • preventívne suchý postrek na drevo viniča s 3,5 – 4,0 % SULCa proti prezimujúcich škodcov na drevinách, pôsobí aj preventívne proti kučeravosti a plstnatosti listov, svojím zložením priaznivo ovplyvňuje zdravotný stav rastliny

Tieto preventívne opatrenia som už zrealizoval vo svojom vinohrade do 27.3.2024. Ešte zrealizujem dve preventívne opatrenia a to suchý postrek 1,5 – 2,0 % ThiovitJet, ako druhý preventívny postrek, predovšetkým proti múčnatke. A prihnojenie viniča anorganickým hnojivom NPK určeného na prihnojovanie predovšetkým viniča.

V závere dnešného môjho príspevku, chcem upozorniť vinárov na jednu aktuálnu skúsenosť z degustácie vína, na ktorej som sa zúčastnil 19.3.2024 v peknom prostredí vinárstva Prédium Vráble za účasti kvalitných degustátorov.

Vína boli dobré dali sme 4 zlaté medaile, čiže 10% vín malo zlatú medailu, ale najčastejšia technologická chyba, ktorá sa vyskytla v 7 vínach, čo je skoro 18,0 % z vín v našej komisii je presírenie vína v takej miere, že vínam boli výrazne uberané body, alebo sa dostali v hodnotení na mimo medailové hodnoty.

YouTube player

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *