Prvé snímanie vrcholcov vo vinohrade

Vinica je vo fáze tvorby bobúľ hrozna a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča. Po odkvitnutí hrozna a zrealizovaní postreku po kvete (2.6.2024) nastúpilo obdobie pre rast viniča, uvediem priemery za posledných 7 dní :

Priemerná teplota – 20,2°C
Vlhkosť vzduchu –  78,0 %
Množstvo zrážok –   38,1 mm, od začiatku 2024 – 286 mm

Čo potrebuje pre svoj rast a vývoj vinič? Potrebuje dostatok svetla, tepla, vody a živín.

Svetlo je základnou podmienkou na to, aby v zelených častiach viniča prebiehala fotosyntéza a príjem živín v hrozne.

Teplo – má rozličnú funkciu v jednotlivých fázach vývoja viniča, keď je teplota pôdy 7 – 10°C pre koreň viniča začína prúdenie miazgy – slzenie viniča. Pre kvitnutie je optimálna teplota 25 – 30°C, teraz pri intenzívnom raste všetkých orgánov by bola optimálna teplota pre vinič cca 30°C. Teplota nám určuje začiatok vegetačného roka a aj rýchlosť jednotlivých vegetačných fáz vo vývoji viniča.

Voda – je najdôležitejšou súčasťou samotného viniča, slúži ako rozpúšťadlo, dopravný prostriedok pre živiny, zúčastňuje sa pri procesoch látkovej premeny. Vinič najviac vlahy spotrebuje v období najprudšieho rastu, práve v tomto čase, potom v období intenzívneho vyparovania vody, počas horúčav, hlavne v lete a počas mäknutia hrozna a dozrievania hrozna.

Živiny – majú vplyv na rast a vývoj viniča, na kvalitu hrozna a teda aj na kvalitu budúceho vína. Hrozno čerpá živiny predovšetkým z pôdy na ktorej je vinič vysadený.

Z pomedzi uvedených faktorov, ktoré vieme do určitej miery regulovať, sú dva a to v prípade sucha vieme zabezpečiť zalievanie kríkov vodou, alebo pridávať vodu pomocou kvapkovej závlahy.

Druhý faktor ktorý vieme ovplyvniť je množstvo živín, ktoré pridávame do pôdy, alebo na list viniča. Veľkí vinohradníci to robia na základe pôdnej, alebo listovej analýzy. My drobní vinohradníci na základe určitých doporučení.

Pridal som pred pučaním (3.4.2024) do pôdy hnojivo pre vinič NPK, doporučené je ho aplikovať v množstve cca 70 g/ m2. Doporučené je toto hnojivo pridať aj po odkvitnutí, v množstve cca 50 g/m2. Ja ho aj pridám, ale až potom, keď ho budem môcť hneď rotavátorovaním zapraviť do pôdy.

Čo je teraz vzhľadom na priebeh počasia a vývoj vo vinohrade najdôležitejšie je urýchlené zrealizovanie prvého odstraňovania vrcholcov letorastov a vylamovanie a skracovanie zálistkov.

Obe operácie sú veľmi dôležité, o zálistkoch vieme, že slúžia na výživu rodivých púčikov a podporujú tvorbu cukru v hrozne, ale ich silný rast potláča rast hlavného púčika, odoberá mu živiny a znižuje jeho rodivosť.

Vylamovaním a skracovaním zálistkov zlepšujeme výživu rodivých letorastov a zvyšujeme prevzdušnenie a osvetlenie kra.

Ďalšou dôležitou operáciou vo vinohrade je odstraňovanie vrcholcov, chcel som ho realizovať 10.06.2024, no pre zlé počasie posunul som to na 11.6.2024. Dôležité je  preto, lebo  jeden z rozhodujúcich faktorov pre dosiahnutie vysokej a kvalitnej úrody hrozna je veľkosť a asimilačná aktivita listovej plochy. V roku 2023 som prvýkrát odstraňoval vrcholce 28.6.2023, čiže o cca 18 dní neskôr.

Odstraňovanie vrcholcov by sa malo realizovať v optimálnom termíne a nemalo by byť veľmi intenzívne. Od posledného strapca na prúte by malo zostať pri odrodách s veľkými listami
cca 8 listov nad posledným strapcom a pri odrodách s malými listami cca 10 listov nad posledným strapcom.   

Po vykonaní zelených prác, musíme vzhľadom na priebeh počasia, pristúpiť k druhému postreku po kvete vinohradu. Prečo? Pretože pre peronospóru platia čísla: 10 – 24 – 10 a to znamená, že ak spadne 10 mm zrážok za 24 hodín pri priemernej teplote vyššej ako 10°C, tak sú vytvorené podmienky pre šírenie primárnej infekcie. Ďalšími podmienkami sú optimálna teplota pre šírenie infekcie je 23-26 °C, v takomto prípade je inkubačná doba tri dni. Vlhkosť vzduchu optimálna pre šírenie infekcie je 80%, pri nižšej a vyššej vzdušnej vlhkosti sa šírenie spomaľuje. 

K šíreniu múčnatky prichádza pri teplote od 6 – 32°C, pri vzdušnej vlhkosti nad 40%.
Optimálna teplota pre šírenie je v rozmedzí 21 – 30°C a optimálna vlhkosť vzduchu je 85%.
Vysoké riziko šírenia je najme vtedy, ak je najmenej 3 dni za sebou, viac než 6 hodín v rozmedzí 21 – 30°C. Pri optimálnych podmienkach je rýchlosť šírenia múčnatky veľmi veľká od prvotnej infekcie po tvorbu prvých konídií je to 5 dní. Múčnatku spomaľujú teploty pod 15°C a nad 33°C. Výdatné a trvalé dažde, ktoré zmývajú konídie a poškodzujú mycélium. Okrem toho konídie vo vode neklíčia.

Na základe uvedeného sú vytvorené veľmi priaznivé podmienky pre šírenie peronospóry, menej priaznivé pre šírenie múčnatky, preto po dvanástych dňoch od postreku po kvete pristúpim v piatok 14.6. 2024 k druhému postreku po kvete.

Na prvý postrek vinohradu po kvete 2.6.2024 som použil:

Profiler WG – proti peronospóre – systémový prípravok
Vivando – proti múčnatke – systémový prípravok
Calcium plus – listové hnojivo s Ca
Thiovit Jet – proti múčnatke – kontaktný prípravok
Zmáčadlo Agrovital.

Na druhý postrek po kvete 14.6. 2024 použijem iné prípravky, pretože tie isté systémové prípravky sa za sebou môžu počas vegetačného roka použiť len 2X. Aby sa u rastlín nevytvorila na dané prípravky rezistencia – prípravky by nemuseli spoľahlivo ochrániť vinič proti chorobám, lebo by sa znížila ich účinnosť.

Toto neplatí pre kontaktný prípravok Thiovit jet.

Prečo by som chcel striekať už po 12-dňoch od posledného postreku? Pretože predpokladám dosť silný tlak chorôb a systémový prípravok kým zaberie treba na to 12 – 24 hodín, no a tak už na 13 – 14 deň budem mať vinič chránený proti tlaku chorôb.

Na druhý postrek po kvete použijem tieto prípravky:

CabrioTop – je kombinovaný dvojzložkový fungicíd zo skupiny strobilurínov s  translaminárnym a lokálne systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča. Cielená ochrana je zameraná hlavne voči múčnatke a peronospóre. Vynikajúco účinkuje aj pri vysokom infekčnom tlaku na obe choroby škodiace na listoch aj na bobuliach

Calcium plus – listové hnojivo s Ca
Thiovit Jet – proti múčnatke – kontaktný prípravok
Zmáčadlo Agrovital.

Postrek po odkvitnutí hrozna

Vinica je vo fáze po odkvitnutí hrozna – 19.5. 2024 bol začiatok kvitnutia hrozna, 20.5.2024 som zrealizoval postrek pred kvitnutím hrozna.

Kvitnutie je krátka vegetačná fáza trvá 7 – 10 dní, v závislosti od počasia, niekedy sa pretiahne aj na 14 dní. Optimálne teplota na kvitnutie hrozna je 25 – 30 °C. Nevyhovujúca teplota je pod 15°C a nad 38°C.  Ďalšie faktory ktoré ovplyvňujú kvalitu kvitnutia sú dážď, silný vietor, ktorý spôsobuje t.z. prepŕchanie strapcov.

Vysoká vlhkosť vzduchu podporuje šírenie hubových ochorení – predovšetkým peronospóry.
V priebehu prvých troch dní kvitnutia hrozna, rozkvitá cca 20 % kvetov, ďalšie  tri dni 70 – 75 % kvetov a zvyšok dokvitá postupne pomaly.

Počasie u mňa počas kvitnutia hrozna nebolo ideálne, priemerná teplota cca 20°C, vlhkosť vzduchu cca 73,0 %, no od postreku pred kvetom (20.5.2024) po postrek po kvete (2.6.2024) u nás 8x pršalo a napršalo 41 mm zrážok, 2x bola aj krátka búrka. V akej miere sa tieto negatívne faktory prejavia na odkvitnutom hrozne uvidíme o niekoľko dní.

Vo vinici som mal na 10 deň a to 29.5.2024 stredu odkvitnuté hrozno na cca 80,0 – 85,0 %. Preto som začal hľadať vhodný termín na postrek hrozna po kvete, nechcel som už dlhšie čakať, pretože som mal obavy z peronospóry vzhľadom na množstvo zrážok počas kvitnutia a vysokú vlhkosť vzduchu.

Postrek po kvitnutí by sme zbytočne nemali unáhliť, realizovať by sa mal až po úplnom odkvitnutí viniča, alebo v úplnom závere kvitnutia hrozna, ale keď hrozí šírenie choroby peronospóry v závere kvitnutia treba pristúpiť k vykonaniu postreku.

Postrek som chcel vykonať na 11. deň od  postreku pred kvetom, čiže 31.5.2024 v piatok.
Ako sa hovorí ,,Človek mieni, Pán Boh mení“. Dažďové prehánky v piatok aj v sobotu, napršalo spolu 17,5 mm zrážok, spôsobili, že som musel postrek odsunúť na nedeľu, 2.6.2024, na 13 deň od postreku pred kvetom.

To, že to bolo z hľadiska ochrany vinohradu správne rozhodnutie mi potvrdilo počasie v pondelok, kedy od 12-tej hodiny boli znova prehánky – pršalo.   

Na postrek vinohradu som použil:

Profiler WG – proti peronospóre – prípravok
Vivando – proti múčnatke – systémový prípravok    
Calcium plus – listové hnojivo s Ca
Thiovit Jet – proti múčnatke – kontaktný

Namiesto zmáčadla Silwet, nakoľko už bolo hrozno skoro odkvitnuté, som použil  zmáčadlo Agrovital. Toto zmáčadlo má viacero pozitívnych vlastností, uvediem aspoň dve, pôsobí proti zmývaniu postreku pred dažďom a u systémových prípravkov vytvára ochranný film, ktorý umožňuje pozvoľné uvoľňovanie účinnej látky do rastliny, čo zlepšuje jej účinnosť.

Pred kvitnutím hrozna a aj pred realizáciou postreku pred kvetom som vykonal zasúvanie letorastov a ich priväzovanie, čím som si zabezpečil správne usmerňovanie a rozloženie  letorastov.

Teraz v závere kvitnutia je 90 – 100% hrozna odkvitnuté, mali by nasledovať zelené práce, ktoré hlavne spočívajú v opatrnom zasúvaní letorastov za drôtenku, vylamovaním zálistkov čím zlepšujeme výživu, regulujeme rast rodivých letorastov a zvyšujeme prevzdušnenia a osvetlenie kra. Po vykonaní zelených prác by mal nasledovať postrek po kvete.

No počasie, nedostatok času a silný predpoklad šírenia peronospóry ma donútil poradie prác zmeniť, vykonal som najprv postrek a až keď sa vyčasí, spravím patričné zelené práce.  

Počasie mi znemožnilo vykonať obrobenie pôdy v medziradí, ktoré sa snažím robiť vždy 1 – 2 dni po realizácii postreku. To preto, lebo spóry múčnatky a peronospóry sa nachádzajú predovšetkým v pôde vo vinohrade, pri obrábaní pôdy v suchom stave sa rozvíria a nasadajú na hrozno a listy viniča. Keď vinič nie je chránený postrekom, uvedené choroby pri priaznivých podmienkach sa začnú rýchlo šíriť.

Všetky tieto zelené práce a ošetrenie vinohradu ma však počkajú a po zlepšení počasia ich budem musieť urýchlene zrealizovať, lebo čím neskôr ich spravím, tým budú na prácu a čas náročnejšie.

Ešte na porovnanie s rokom 2023:

Kvitnutie začalo 12.6.2023 a tento rok 19.5.2024, čiže o 24 dní skôr. Postrek po kvete som realizoval 21.6.2023 a tento rok 2.6.2024, čiže o 19 dní skôr ako v predchádzajúci rok.

Na základe uvedených údajov sa dá predpokladať, že rýchlosť vývoja vegetácie v porovnaní s rokom 2023 sa začína trochu spomaľovať. Ale ešte stále je to posun o 19 dní, čiže skoro o tri týždne.

Druhá polovica kvitnutia hrozna

Vinica je vo fáze  kvitnutia hrozna – 19.5. 2024 bol začiatok kvitnutia hrozna.

Nemôžem povedať, že na kvitnutie sú ideálne klimatické podmienky, každý deň od začiatku kvitnutia ráno alebo počas noci prší, v utorok 21.5.2024 večer bola aj krátka búrka.

Za posledných 7 dní napršalo 23 mm zrážok, priemerná teplota bola necelých 18° a priemerná vlhkosť vzduchu bola 80 %.

Pokračovať v čítaní „Druhá polovica kvitnutia hrozna“

Začiatok kvitnutia hrozna

7.5. 2024 utorok, začal kvitnúť planič – divé hrozno, z minulosti viem, že cca do 7 dní po planiči, začne kvitnúť samorodák a samorodák začal kvitnúť 14.5. 2024 utorok, čiže po 7 dňoch.

Moja vinica je vo fáze: začiatok kvitnutia hrozna – 19.5.2024, vinič má ideálne podmienky pre svoj rast, dostatok vlahy v pôde, priemerná teplota za posledných 7 dní bola cca 16,0°C.

Pokračovať v čítaní „Začiatok kvitnutia hrozna“

Samorodák už kvitne

V dnešný deň som sa bol pozrieť v záhrade a tu v plote má sused samorodé hrozno, pozerám a vidím, že toto hrozno je v plnom kvete a v plnom kvete je aj baza. Z minulosti mám skúsenosť, že cca do 12- 16 dní, v závislosti od počasia a hlavne od teploty, môžem očakávať, že pôjde do kvetu aj Müller Thurgau  v mojom vinohrade. Veď sa aj hovorí, že samorodé hrozno kvitne o 10 – 14 dní skôr ako ušľachtilé hrozno.

Začiatok kvitnutia hrozna som mal 3.6.2013, 5.6.2014, 2.6.2015 a 12.6.2023. Tohto roku to vychádza okolo sviatku sv. Urbana – 25.5. 2024, pravdepodobne pár dní pred alebo po.

Pokračovať v čítaní „Samorodák už kvitne“

Obdobie vo vinohradoch po mrazoch a pred kvetom

Vinohrad sa momentálne nachádza v záverečnej fáze predlžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča, letorasty majú dĺžku od cca 25 – 45cm.

Rast viniča sa počas teplých a slnečných dní výrazne zrýchlil. Od budúceho týždňa budeme určite o vývojovú fázu viniča ďalej a to vo fáze dĺžka letorastov 60 – 80 cm, ktorá je charakteristická pre druhú polovicu mája, nakoľko posun vo vývoji viniča po chladných dňoch je ešte stále cca 2 týždne dopredu, tak túto vývojovú fázu viniča očakávam už v prvej polovici mája.

Po prvej chladnej noci z 18.4 št. na 19.4.2024 Pi, prišla aj druhá chladná noc a to noc 24.04 st. na 25.04. 2024 št. U mňa vo vinici klesla teplota v uvedené noci  na najnižšiu hodnotu 0,6°C. Ráno 19.04.2024 a ráno 25.04.2024 na 0,2°C.

Pokračovať v čítaní „Obdobie vo vinohradoch po mrazoch a pred kvetom“

Poškodenie vinohradu jarným mrazom

Vinohrad sa momentálne nachádza vo fáze predlžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča. 18.4.2024 som uviedol že  letorasty majú dĺžku od cca 8 – 25,0 cm. Teraz sú cca o 4 cm dlhšie, rast letorastov sa spomalil v dôsledku chladného a daždivého počasia.

Pre niektorých vinohradníkov a vinárov bola noc z 18.4 Št. na 19.4. 2024 Pi nocou veľmi smutnou. Teplota v túto noc na mnohých miestach klesla pod nulu a mladé výhonky na koreňoch viniča zmrzli.

Pokračovať v čítaní „Poškodenie vinohradu jarným mrazom“

Čistenie kmienkov na koreni viniča

Vinohrad sa momentálne nachádza vo fáze predlžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča,  letorasty majú od cca 8 – 25,0 cm.

Mesiac apríl je naozaj bláznivý mesiac, veď posúďme:

  • 14.4.2024 o 16,00 hod bolo 28,1°C
  • 17.4.2024 o 01,00 hod bolo   3,4°C
  • 18.4.2024 o 04,20 hod bolo   3,1°C
Pokračovať v čítaní „Čistenie kmienkov na koreni viniča“

Oznam: Tretí až piati lístok na viniči

Vinohrad sa momentálne nachádza vo fáze s 3 – 5 lístkami na letorastoch.

Treba zrealizovať postrek s:

0,6 % Thiovit Jet – proti múčnatke
0,07 % Nisorunom 10 WP – proti roztočcom
0,3% Polyramom WG – proti perenospóre

V tejto fáze vinohradu sa nedoporučuje ešte používať prípravky na báze medi, pretože meď spomaľuje rast viniča.

Postrek doporučujem vykonať 12. – 13.4. 2024.

Pučanie viniča

Vinohrad sa momentálne nachádza vo fáze pučania, obal púčikov, ktorý sa postupne zväčšoval praskol a objavil sa vrchol rastúceho letorastu.

To je už fáza, kedy by sme už nemali realizovať postrek 1,5 – 2,0 Thiovitom Jet, lebo práve tento vrchol letorastu by sme daným postrekom poškodili – spálili.

Teplý saharský vzduch, ktorý vietor prihnal aj s veľkým množstvom saharského piesku na naše územie urýchlil pučanie vinohradu a vo vinohrade spôsobil to, že po teplotách (v sobotu 30.3. – 22,5°C, v nedeľu 31.3 – 23,5°C a v pondelok, veľkonočný pondelok 1.4. – 25,4°C) pučanie vo vinohrade začalo 2.4. utorok pri teplote 15,5°C, v utorok ráno aj napršalo 10,0 mm zrážok. Po uvedenom daždi som si bol skontrolovať vinohrad či sa nebude dať zrealizovať postrek s 1,5 – 2,0 % Thiovitom Jet, no už by som asi spôsobil menšie škody, tak som daný postrek už nepoužil.

Pokračovať v čítaní „Pučanie viniča“