Zhodnotenie roka 2023 a prognáza na vinohradnícky a vinársky rok 2024

Hovorí sa, že múdry sa učí na chybách druhých a len hlupák sa nepoučí na svojich chybách. Preto si prejdime rok 2023, jeho priebeh v našich viniciach a pivniciach.

Dá sa povedať, že do polovici mája bol priebeh vinohradníckeho roku v našich a aj mojej vinici normálny. Začiatkom marca som zrealizoval rez a viazanie vinohradu, následne som vo vinohrade spravil vápnenie, toto vápnenie pomocou mletého vápenca by sa malo realizovať vo vinohrade každý rok.

S príchodom teplých dní a na začiatku pučania som zrealizoval preventívny postrek na drevo s anorganickým hnojivom na báze sekundárnych živín síri a vápnika – SULCa. Tento postrek doporučujem vykonať vždy, keď máme za sebou teplú zimu. To znamená, že neboli v zime mrazy niekoľko dní pod mínus 15°C, lebo huba múčnatky prezimuje v dvoch štádiách, ktoré sú zároveň možnosťami budúcej infekcie v nasledujúcom roku.

V napadnutých listoch, kde prezimujú plodnice. Ich nebezpečenstvo tkvie v tom, že sú neuveriteľne odolné proti mrazom. Prežijú aj teploty pod -20 °C. Medzi šupinami púčikov prežíva zimu podhubie. Našťastie to už také odolné proti mrazu nie je. Ak počas zimy udrú mrazy pod -15 °C podhubie odumiera.


No ak takéto mrazy neudrú, je dobré zrealizovať uvedený postrek na drevo a keď má vinič 3 – 5 listov vyrastených na ťažni, toto vždy zdôrazňoval aj Ing. Vanek Gašpar CSc. Do konca roku 2023 takéto mrazy neboli.

Druhý preventívny postrek som realizoval, keď boli na viniči 3-5 listov, treba použiť kontaktný postrek proti múčnatke ( napr. Thiovit ) a perenospóre ( napr. Polyram WG ), znovu je to veľmi dôležitý preventívny postrek. Pretože z pod očiek prezimujúce spóry perenospóry a múčnatky infikujú mladé letorasty a túto infekciu treba potlačiť.

Prvé zlé predtuchy a správy sa začali objavovať už pred kvitnutím, kedy som si už všimol, že násada strapcov je menšia ako bola v roku 2022. Takáto správa sa k nám dostala z oblasti Pezinku a následne ju potvrdili a aj vysvetlili poprední slovenskí odborníci z oblasti vinohradníctva a vinárstva Ing. Korpáš a Ing. Petrech, ktorí uviedli, že tohtoročná dráma sa začala vlani v júni a júli, keď sa náhle počas tzv. diferenciácie kvetných púčikov ochladilo. To spolu s celkove suchým rokom 2022 poznačilo tohtoročnú násadu hrozna. Bola očividne oveľa nižšia ako v roku 2022. U mňa bola úroda nakoniec oproti roku 2022 nižšia o cca 28 %, asi 3 – 5% mi zobrala perenospóra a asi o cca 25 % bola nižšia násada hrozna, tým pádom aj úroda hrozna.

Priebeh počasia, od polovice mája 2023 bol pre vinohradníkov znovu nepriazniví od 15.5.2023 – do začiatku kvitnutia v mojej vinici – 8.6.2023, napršalo 120,0 mm zrážok, teploty cez deň sa pohybovali od 14°C ráno, cez deň bola teplota 26°C, večer 20°C. Ideálna teplota na šírenie perenospóry je 22 – 25°C. Podmienky na prvotnú nákazu s perenospórou sa vytvoria vtedy, keď za 24 hodín naprší viac ako 10 mm zrážok, minimálna teplota neklesne pod 10 °C alebo priemerná denná teplota pod 13 °C. Inkubačná doba, t.j. doba do vypuknutia choroby je 7 – 10 dní.

Na základe uvedených údajov sa vytvára predpoklad, že koncom mája a začiatkom júna 2023 boli vytvorené ideálne podmienky na šírenie perenospóry v lokalite, kde sa nachádza moja vinica, tlak perenospóry bol veľký. Potvrdzujú to aj nasledovné moja pozorovania:

  •  ojedinelé kvitnutie na odrode Müller Thurgau som spozoroval 8.6.2023 štvrtok.
  • v piatok 9.6.2023 pre nepriazeň počasia som nemohol ísť striekať
  • striekal som systémovými prípravkami až v sobotu 10.6.2023 ráno
  • susednú vinicu, kamarát kde má predovšetkým Veltlín zelený a Rizling Vlašský, striekal až v pondelok 12.6.2023 poobede
  • o 7 dní po postreku, som zbadal ojedinelé zoschnuté časti strapcov, tak ako som uviedol 3 – 5 % z úrody hrozna a susedná vinica bola poškodená perenospórou na 97,0 %, zostalo ojedinele kde tu, určitá časť strapca

Z uvedeného vidieť, že ako rýchlo sa dokáže perenospóra šíriť ak sa jej vytvoria ideálne podmienky na šírenie počas kvitnutia hrozna, z tohto sa treba poučiť do budúcna, lebo takéto roky sa v dôsledku otepľovania klímy môžu vyskytovať častejšie.

Moje pozorovania, potvrdzujú aj vyjadrenia Ing. Korpáša a Ing. Petrecha ktorí uviedli:
„Tí, čo prespali ochranu medzi 2. až 7. júnom tohto roku, mali vinicu obratú. Postarala sa im o to peronospóra.“ Ing. Korpás dodáva, že dielo skazy, tam kde si nedali pozor, potom dokonala múčnatka, ďalšia z hubových chorôb.

V našej lokalite, následne po odkvitnutí hrozna sa výraznejší tlak chorôb ako perenospóra, múčnatka, alebo hniloba hrozna nevyskytol.

Každý kto realizoval v cca 10 dňových intervaloch po odkvitnutí hrozna, cca 4 postreky, mal úrodu hrozna vo veľmi dobrom stave.

Ja som okrem postrekov proti perenospóre a múčnatke, pred uzatváraním strapcov realizoval aj postrek proti hnilobe hrozna.

V závere vinohradníckeho roka pri cukornatosti hrozna cca 18,0 °NM, sa objavil ďalší nežiadúci jav a to podľa mňa nadmerný výskyt hmyzu, osí a veľkých múch. Ktoré v značnej miere začali poškodzovať bobule hrozna, to bolo spolu s hodnotou pH dôvodom k tomu, že som 15.9.2023 obral hrozno Müller Thurgau.

Koncom septembra som ešte vo vinohrade zastriekal v medziradí zelinu s postrekom Glyfogan Super. Tým som ukončil práce vo vinohrade v roku 2023.

Svoje úsilie som už od 15.9.2023 zameral do pivnici, na výrobu vína.

Pri výrobe vína, som nenarazil na vážnejšie problémy, len na určité technologické medzné hodnoty – vyššie hodnoty pH.

Vzhľadom na to, že vinohradnícky rok 2023 bol nadpriemerne daždivý, dalo sa predpokladať, že hodnoty pH budú v muštoch vyššie. Súvisí to s tým, že vo vode, ktorú prijíma vinič je rozpustené väčšie množstvo minerálov, hlavne draslíka a tie ovplyvňujú pH muštu – zvýšený obsah draslíka neutralizuje, znižuje obsah kyselín.

Preto bolo treba pre zabezpečenie bezproblémovej fermentácie muštov pridávať na začiatku fermentácie do muštu kyselinu vínnu a tak znížiť hodnotu pH. Výhodou kyseliny vínnej je, že po fermentácii vypadne vo forme vínneho kameňa a neovplyvňuje senzoriku mladého vína.

Podobné problémy mali niektorí vinári aj s mladými vínami, ktoré sa im zdali málo kyslé, tak si zvýšili kyseliny vo svojich vínach pomocou kyseliny mliečnej. Výhoda kyseliny mliečnej je v tom, že je stabilná, má jemnú plnú chuť a nespôsobuje vypadávanie kryštalických sedimentov.

Vzhľadom na to, že rok 2023 bol dosť teplý a daždivý a nie teplý a suchý ako rok 2022, mal by byť aj obsah bielkovín vo vínach nižší, tým pádom by nebolo treba používať vysoké dávky bentonitu na ošetrenie mladých vín. Lebo platí pravidlo v suchých rokoch je vo vínach vyšší obsah bielkovín, ako v mokrých rokoch.

So sirkou som sa stretol len u vín s vyšším obsahom cukornatosti muštov pred fermentáciou a kde neboli dobre upravené analytické parametre muštu pred fermentáciou, hlavne pH.
V mokrých rokoch sa stáva, že v muštoch nie je dostatok živín a ako vieme, sirka vzniká hlavne v takých vínach, kde fermentovali kvasinky, ktoré nemali dostatok živín. Tohto roku sa to však zatiaľ nepotvrdzuje a neevidujem zvýšený obsah sirky v mladých vínach. Možno je to tým, že už vinohradníci si na túto skutočnosť dávajú väčší pozor, zabezpečia dostatok živým pre kvasinky a aj vína skôr sťahujú z kvasníc po fermentácii.

Treba si pri vínach ročníku 2023 dať pozor na obsah voľného oxidu siričitého, pretože vína s vyššími hodnotami pH, čiže s nižším obsahom kyselín, sú náchylnejšie na oxidáciu, ak nebudú dobre zasírené.

Vzhľadom na doteraz uvedené všetky argumenty by sme si mohli skúsiť urobiť prognózu na nový vinohradnícky rok 2024.

Jún a júl v roku 2023 boli teplé mesiace, čiže diferenciácia púčikov by mala prebehnúť dobre, rok 2023 patril podľa meteorológov k najteplejším rokom od čias merania a zaznamenávania teplôt.

Podľa mojich meraní od začiatku mája do konca roku 2023 v našej lokalite spadlo 657,0 mm zrážok, čiže viac než dosť. Dá sa predpokladať, že tieto zásoby zrážok v prvom polroku 2024 budú pre vinič dostatočné a do obdobia kvitnutia vinič nebude trpieť nedostatkom vlahy.

Z histórie a mojich záznamov si pamätám rok 2010, ktorý bol mimoriadne mokrý a v Požitaví boli veľké záplavy, následný vinohradnícky rok bol bohatý na úrodu hrozna. Tento rok je čo sa týka zrážok podľa meteorológov druhým rokom za rokom 2010 čo sa týka zrážok a výšky spodných vôd, od roku 2010 taký rok bohatý na zrážky nebol.

Ďalším predpokladom do roku 2024 je to, že vzhľadom na veľmi teplý záver roka 2023 a intenzívny výskyt chorôb perenospóry a múčnatky počas roku 2023 budeme určite musieť sa v roku 2024 výrazne zamerať na preventívne postreky pred kvetom.

Ako to v skutočnosti bude počas roku 2024 nevieme, isté je len to, že každý rok v našich viniciach je iný, špecifický a na základe skúseností z minulosti, vedeckých poznatkov o chorobách, ktoré ohrozujú naše vinice, budeme musieť realizovať také rozhodnutia, ktoré nám ochránia vinič pred chorobami v našej lokalite a regióne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *