Vinohradnícky rok 2023

Ošetrenie pôdy vo vinohrade malovýrobcu hrozna – Apríl 2023

Cieľom, je zdokumentovať prácu malovýrobcu hrozna a vína, počas kalendárneho roka. Jednoducho zdokumentovať rôzne pracovné postupy vo vinici, v pivnici a vysloviť svoj názor na uvedené činnosti, v niesť do týchto tém odborné a aj vlastné názor.

Začíname v mojom vinohrade, ktorý bol vysadený 1968 mojimi rodičmi. Vinicu si vysadili svojpomocne s minimálnymi nákladmi. Dominantná odroda bol Müller Thurgau a tak to zostalo dodnes.

Ja som so svojou manželkou vinicu od rodičov odkúpil v r. 2001 aj s malým „hajlochom“ (viničnou chatkou), od vtedy som danú vinicu užíval, staral sa o ňu, postupne som dosadil nové sadenice. Vinica mala 450 koreňov viniča a v priebehu rokov som musel vyše 200 koreňov dosadiť a aj teraz treba ešte cca 50 koreňov dosadiť.

Nakoľko v minulosti som sa o rekonštrukciu vinici a hajlocha staral len minimálne, teraz po odchode na dôchodok, by som postupne chcel túto vinicu obnoviť a vo vylepšenom stave udržať do budúcna.
No a o všetkých týchto prácach vo vinici vás malovýrobcov, ktorí budete mať záujem, budem postupne informovať.

Starostlivosť o pôdu vo vinohrade:

V minulosti v 70 – 90 rokoch bola starostlivosť o pôdu vo viniciach realizovaná tak, že sa koňmi, alebo pásakom, malotraktorom na jeseň vinice zaorali, zem zo stredu radov sa prihrnula ku koreňom a na jar, sa vinice zase odorávali, zem od hláv viniča sa nahrnula späť do stredu radu. Následne sa zem v radoch vyrovnala motykami a odkopala sa aj posledná zem od hláv viniča.

Bola to fyzický náročná práca s motykou, ale zase sa pri tejto práci stretávali viacerí muži z rodiny, pojedla sa dobrá slanina, klobása, domáca šunka cibuľa, cesnak, chleba a popilo sa dobré víno, niekedy sa aj spievalo, hlavne keď bola robota porobená.

V minulosti bolo zvykom na jeseň, každý cca 4 rok vinicu vyhnojiť maštaľným hnojom, tento hnoj sa roznosil s táčkami do brázdy v radoch vinohradu a prihodil sa zemou. Na jar bolo potom potrebné vinicu odokrývať ručne s motykou, aby sa hnoj zo zeme nevyoral.

Následne sa po celý rok, starostlivosť o pôdu v radoch vinohradu vykonávala ručne, pomocou motyky – šintovačky. Tu často spomínam na spoločnú šintovačku s otcom, začínalo sa skoro ráno, kým nebolo teplo, jeden rad každému trval cca 30 minút, po ošintovaní každého radu, jeden z nás išiel do pivnici pre 2,5 dcl vína, ktoré sme spolu vypili a išlo sa do ďalšieho radu. Vždy sa išlo naťahať víno po skončení radu aby bolo príjemne studené, na koniec sme zvyčajne vypili dva džbány vína a išlo sa domov.

Začiatkom 90 rokov, kedy sa postupne začal maštaľný hoj stávať úzkoprofilovým tovarom a drobní vinohradníci si vo veľkom začali nakupovať rotavátory a malotraktore, sa začalo upúšťať od zaorávania a odorávania viníc.

Nastúpila éra, počas ktorej každý si hľadal svoj vlastný spôsob starostlivosti o pôdu vo vinici. Cieľom bolo, aby vo vinici nebola zelina, bola zabezpečená vhodným spôsobom výživa vinohradu a aj dostatok vlahy pre vinicu.

Každý spôsob starostlivosti o pôdu vo vinicu, má svoje výhody aj nevýhody a na tie treba pamätať pri rozhodovaní sa ktorý spôsob použijeme vo svojej vinici, lebo pre každú polohu vinohradu je vhodný iný spôsob.

Jedným z najjednoduchších spôsobov na údržbu je zatrávnenie vinohradu, údržba sa uskutočňuje pomocou bubnovej kosačky a vyžínačky, pôda je odolná voči erózii a splavovaniu prívalovými dažďami, práce vo vinohrade sa môžu uskutočňovať aj za daždivého počasia, nie je blato vo vinici. No zásadnou nevýhodou je, že je značne obmedzený prísun živým pre vinicu, zatrávnené plochy pri suchom počasí spôsobujú rýchli odpar vody s povrchu pôdy a počas daždivého počasia voda z vinici, hlavne na svahovitých vinohradoch rýchlo odtečie.

Čiastočným vylepšením tohto spôsobu je zatrávnenie len stredu radu vinice a pod hlavami vinohradu sa pôda obrába klasicky, alebo sa zatrávni len každý druhý rad vo vinici.

Najnáročnejším spôsobom na fyzickú prácu je obrábanie celých radov vo vinici, bez akéhokoľvek zazelenania. Aj tu je viacero spôsobov ako sa dá táto práca vylepšiť.

Ja tento spôsob obrábania pôdy využívam preto lebo mi umožňuje rôzne spôsoby hnojenia vinice, umožňuje mi hlavne pôdu kypriť a tak zabraňovať úniku vlahy z pôdy do pokyprenej pôdy ľahšie preniká vlhkosť.

Môj postup je počas roku nasledovný, na jar po skončení rezu viniča a viazania vinohradu pristúpim k zrotavátorovaniu radov vinohradu. Následne po zrotavátorovaní vinohradu, keď vyraší prvá zelina, použijem nejaký herbycíd, napr. Kaput, Roundup, Bofix, Glyfogan, Fondo , Cosmic najlacnejší aký zoženiem a zastriekam pod hlavami viniča cca 25 – 30 cm pás, ktorý mi pod hlavami viniča zostane nezrotavátorovaný a ktorý obrábam ručne. Tento postrek použijem na jar ak sa dá dva krát za sebou. Dôležité je, aby postrek zasiahol vždy len zem a len čiastočne nezelené časti viniča. Pozor nebezpečné sú aj výpary z daného postreku pre vinič, nestriekať za horúceho a slnečného počasia. Týmto postupom získam dlhé časové obdobie, kedy vinicu len rotavátorujem a nemusím ručne šintovať pod hlavami viniča.

Rotavátorovanie viniča sa snažím realizovať vždy najskôr jeden deň po postriekani viniča so systémovým prípravkom, to preto, že rotavátorovaním pôdy sa zvíri prach vo vinici a spóry múčnatky a perenospóry sa vznesú do ovzdušia a na letorasty viniča.

Rotavátorovanie vinohradu je fyzický pre mňa menej náročné, ako pluškovanie vinohradu. Ale snažím sa dodržať to, že po kvete vinohradu 1-2 krát zrotavátorujem vinicu a potom ju len pluškujem.

Čiastočne pred oberačkami, ale hlavne po nich, nechám vinicu zarásť kuriačkou, ktorú následne na jeseň zastriekam polovičnou dávkou herbicídu, tým docielim, že počas mesiacov kedy realizujem strihanie vinici, mám pod nohami zelený koberec, ktorý sa postupne na jar úplne rozplynie a vinicu mám znovu pripravenú na obrábanie.

Mám odskúšane z minulosti, ak chcete zelinu vo vinici trvalejšie odstrániť postrekom, je lepšie zastriekať zelinu hneď na jar, potom vinica dlhšie vydrží bez zeliny ako keď ju zastriekate na jeseň.

Aký spôsob obrábania pôdy vo vinici si zvolíte vy, je na vás, ja som vám predstavil svoj spôsob, ktorý sa osvedčil mne a s ktorým som ja spokojný.

Pred kvitnutím hrozna 16. máj 2023

Sv. Pankrác – 12.5, Servác – 13.5 , Bomifác – 14.5 a Žofia – 15.5. nazývaní aj zamrznutý svätý, to preto, že práve v tomto období prichádzali posledné jarné mrazy a zvykli zamrznúť mladé výhonky na hrozne. V našich vinohradoch sa tak naposledy stalo 5.5.2011 a 26.4.2016, kedy boli naposledy dosť vážne poškodené naše vinice jarnými mrazmi.

Aby sme boli spravodlivý voči uvedeným svätím, treba o nich uviesť aspoň zopár základných údajov z ich života:

sv. Pankrác – zomrel ako 14 ročný, mučeníckou smrťou, je patrónom prvoprijímajúcich detí a je jedným zo 14 pomocníkov vzývajúcich v núdzi.
sv. Servác – biskup, pôsobil na území Belgicka a Holandska, viac krát sa mu zjavil sv. Peter
sv. Bonifác – biskup, mučeník. Pôsobil na území Nemecka, tuná bol ako horlivý šíriteľ kresťanstva, neprajníkmi zavraždený aj so svojim celým sprievodom.
sv. Žofia – mučeníčka, ochrankyňa pred neskorými mrazmi

Tohto roku je obdobie od 12.5 do 16.5.2023 sprevádzané s výdatnými zrážkami a v tomto krátkom období nám počas 4 zrážkových dní, spadlo vyše 60 mm zrážok.

O tichom májovom daždi sa vždy hovorilo, že padá zlato. Áno, to preto, že všetky rastliny v jarnom období potrebujú pre svoj rozvoj a rast dostatok vlahy. Vlahy máme na mesiac máj už určite dostatok a je potešujúce, že aj necelých 5 prvých mesiacov v tomto roku je teplotne a aj zrážkovo priemerných. Hrozno netrpí nedostatkom vlahy a ani nie je vystavené žiadnemu extrémnemu pôsobeniu tepla. Povedal by som, že prvých päť mesiacov v tomto roku bolo pre naše vinice priaznivých.

V literatúre sa uvádza, že od kvitnutia hrozna do zrelosti hrozna, v našich podmienkach teba 105 – 115 dní, čiže asi 3,5 mesiaca a začiatok kvitnutie hrozna sme mali : 3.6.2013, 5.6.2014, 2.6.2015 a tohto roku to skorej nebude, skôr neskôr, môžeme povedať, že práve teraz pre nás malovinohradníkov, začína najťažšie obdobie pri ošetrovaní vinohradu. Prečo??? Odpoveď je jednoduchá.

Podmienky na prvotnú nákazu perenospóry sa vytvoria vtedy, keď za 24 hodín naprší viac ako 10 mm zrážok, minimálna teplota neklesne pod 10 °C alebo priemerná denná teplota pod 13 °C. Podmienkou druhotnej nákazy je 2 – 5 mm zrážok a trvanie navlhčenia listov pri teplote nad 10 °C aspoň 3 – 5 hodín.

Všetky uvedené podmienky pre šírenie perenospóry sú splnené. V tomto obdoby pred kvitnutím hrozna, preto treba byť mimoriadne pozorný a to preto, že perenospóra napáda listy, súkvetia, bobule a letorasty. Na listoch sa objavujú žltkasté mastné presvitajúce tzv. olejové škvrny, na rube listu biele vločkovité povlaky. Škvrny neskôr usychajú a časť alebo celé listy nekrotizujú.

Náchylnosť viniča na peronospóru silne ovplyvňuje kondícia kríkov, ktorá je podmienená výživou. Napadnutie chorobou podporuje nadbytok dusíka, nedostatok vápnika a iný nepomer vo výžive.
Preto je šírenie choroby rozdielne od jedného viniča k druhému, od jednej vinici k druhej vinici.

Pred asi 15 rokmi sme zažili na našich vinohradoch v trochu neskoršom obdoby pred kvitnutím vinohradov epidémiu šírenia perenospóry, ktorá nám napadla súkvetie a za pár dní sme boli bez úrody. Aby som predišiel takémuto prekvapeniu, rozhodol som sa pristúpiť k už druhému preventívnemu postreku, ktorý zrealizujem čo najskôr, hneď ako to dovolí počasie. Preventívny postrek doporučujem vykonať preto, že do postreku pred kvitnutím viniča je ešte ďaleko, podľa môjho predpokladu asi dva týždne a riziko šírenia perenospóry je vysoké.

Použijem znovu kontaktné postreky proti múčnatke napr. Thiovit, proti perenospóre – Polyram WG, zmáčadlo Silwet a lisové hnojivo obsahujúce Bór – bór podporuje dobre odkvitnutie rastlín.

Perenospóra je veľmi zákerná choroba, spozorujeme ju až keď sa jej príznaky objavia na viniči, šíri sa za priaznivých podmienok veľmi rýchlo a za dva tri dni nám dokáže zničiť súkvetia na viniči a máme po úrode hrozna.

Koniec mája 2023

Obdobie aktívneho života viniča – obdobie vegetácie, môžeme rozdeliť do viacerých fáz.
Prvá fáza je prúdenie miazgy z koreňov do nadzemných častí viniča pri teplote pôdy cca 7 – 10 °C, prúdenie miazgy sa prejavuje t.z. slzením viniča. Do tohto obdobia, by sme mali mať ukončený rez viniča.

Druhým obdobím aktívneho života viniča je fáza pučania. Pučanie začína približne pri priemernej teplote 10°C. Pri pučaní vplyvom polarity pučia najskôr najvyššie postavené púčiky, pretože v týchto miestach je ich rastová prevaha, tzv. apikálna dominancia.

Vyrastením krátkych letorastov na dreve viničového kra končí fenofáza pučania a nasleduje obdobie predlžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov.

V apríly sa rozvíjali letorasty najskôr pomaly, pretože bola ešte nízka teplota ovzdušia a pôdy, menej svetla pre fotosyntetickú činnosť.

No teraz v máji, po oteplení a predĺžení doby slnečného svetla sa fotosyntetická činnosť zrýchlila, čoho následkom je rýchli rast letorastov a zväčšovanie listovej plochy a zrýchľovanie fotosyntetickej činnosti.
To má za následok prudký rast všetkých orgánov viničného kra. Najväčším nepriateľom nás vinohradníkov v tomto období je silný vietor, ktorý spomaľuje rast výhonkov a preto potom vinič má zakrpatený vzrast.

Čo pokladám v tomto obdoby za dôležité je vylamovanie letorastov, ktoré sa má robiť koncom mája a začiatkom júna, kedy už môžeme rozoznať jalové letorasty od rodivých (15 – 25 cm), je to dôležité aj pre to, aby sa prevzdušnilo okolie letorastov a tým sa zabraňovalo dlhému oroseniu listov a zníženie pravdepodobnosti šíreniu hubových chorôb.

V prípade, že sa rozhodneme pre výrobu hrozna z ktorého chceme vyrobiť vína vyššej kvality, môžeme v tomto čase, ešte pred kvitnutím hrozna v určitej časti vinohradu pristúpiť k prvému pretriedeniu a odstraňovaniu strapcov. Pri tomto pretriedení, pamätáme na to, že strapce vzdialenejšie od koreňa viniča, dozrievajú neskôr.

Ja som ale skôr zástancom korekcie úrody a pretriedenia hrozna dva až tri týždne po odkvitnutí hrozna kedy už je dobre vidieť ako hrozno odkvitlo, ako sa vyvíjajú strapce a aká bude už asi úroda.

Je pravda že čím skôr korekciu urobíte, tým dlhší čas bude môcť viničný ker intenzívnejšie vyživovať zostávajúce strapce a tým je vyšší predpoklad vyššej kvality budúceho hrozna.

Začiatok júna 2023


Koncom mája sme vo vinici zrealizovali t.z. podlom – vylamovanie letorastov, pri ktorom sme na strednom vedení viniča poodlamovali všetky letorasty z kmienkov, ramien a ťažňov. Išlo len o husto rastúce nerodivé letorasty, v niektorých prípadoch aj o rodivé prebytočné, alebo nevhodne rastúce letorasty.

Ďalšou operáciou, ktorú by sme mali zrealizovať v týchto dňoch, začiatkom mesiaca jún je zasúvanie letorastov a ich priväzovanie.

Túto operáciu vo vinohrade počas vegetácie zrealizujeme niekoľkokrát. Prvýkrát je to zväčša teraz, začiatkom júna, počas obdobia najintenzívnejšieho rastu viniča, pred kvitnutím hrozna. Druhýkrát v druhej polovici júna, v období už spomaleného rastu viniča. Tretí krát v prvej polovici júla, kedy letorasty už podstatne dorástli a ďalšie podľa potreby až do polovici cca augusta.

Technika zasúvania spočíva v tom, že letorasty pri strednom vedení zasúvame medzi dva drôty, dbáme na správne usmerňovanie a rozloženie letorastov. Kratšie letorasty opatrne priväzujeme k drôtenke.

Dôležité je, aby sme sa vyvarovali tomu, že vytvoríme na kry viniča miesta husté, kde budú na sebe natlačené a skrútené listy a strapce. Preto ja nielen pri stolových odrodách hrozna, ale aj pri muštových odrodách hrozna uprednostňujem z okolia strapcov odstránenie starších listov, so zníženou asimilačnou schopnosťou, za účelom lepšieho prevzdušnenia kra a intenzívnejšieho osvetlenia strapcov a bobúľ.

Ja pri zasúvaní letorastov pristupujem aj k čiastočnému vylamovaniu záliskov na viniči. Ich vylomením zlepšíme výživu a rast rodivých letorastov a zvyšujeme prevzdušnenie a osvetlenie kra.

Tento termín zasúvania letorastov ešte pred kvitnutím hrozna, je veľmi vhodný a to preto, že keď máme kry viniča pekne upravené, prevzdušnené a pristúpime k postreku viniča systémovými prípravkami, je zabezpečený dobrý prístup postrekovej látky ku všetkým častiam kra viniča a postreková látka je rovnomerne rozptýlená po celom povrchu viniča.

Aktualita 9.6. 2023

Po vyše dvojtýždňovom období dažďov, kedy napršalo vyše 120 mm zrážok, sa presne na začiatku kvitnutia hrozna, vytvorili ideálne podmienky na šírenie perenospóry.

Táto situácia je veľmi nebezpečná pretože, keď perenospóra napadne kvety kvitnúceho viniča, túto skutočnosť nespozorujeme hneď, tak ako to je v prípade šírenia sa perenospóry na listoch viniča.

Preto v tomto daždivom počasí, doporučujem okamžitý postrek viniča prípravkami proti peronospóre, aj s tým rizikom že postrek môže byť čiastočne zmytý neustálymi džaďami a budeme ho musieť znovu zopakovať.

Pri použití systémových postrekových prípravkoch je doba pôsobenia a vstrebania sa účinných látok do viniča cca 4 – 6 hodín, v závislosti od rôznych faktorov.

Tlak perenospóry začína byť v týchto vlhkých a teplých dňoch a nociach veľký.

Podobná situácia sa vyskytla pred cca 15 rokmi, tedy mne a mnohým iným, po neskoršom postreku viniča, v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zobrala peronospóra polovicu úrody, po zastriekaní viniča proti peronospóre, väčšina kvetov viniča, zasiahnutých perenospórou jednoducho uschla.

Viem, vo vinici je blato, pohyb po vinici bude ťažký, ušlapeme vinicu, ale ja v sobotu 10.6.2023 ak nebude pršať, tak to risknem a verím že aj v tom blate zvládnem.

Teraz závidím tým, čo majú medziradie vo vinici zatrvnené.

Všetkým vinohradníkom držím palce v tomto náročnom období a prajem úspešné zvládnutie tlaku perenospóry.

Ja použijem prípravky: Profiler WG proti perenospóre, Vivando proti múčnatke, zmáčadlo Silwet a listové hnojivo humix bór. Zmiešam to do jedného postreku.

Kvitnutie hrozna 9.jún 2023:

Hovorí sa, že v roku, keď je veľa hríbov tak je málo hrozna. To preto, že keď sú ideálne podmienky na rast húb, tak sú aj ideálne podmienky na šírenie hubových ochorení viniča, medzi ktoré patrí aj perenospóra.

Perenospóra je hubová choroba viniča, ktorá sa šíri pomocou t.z. konídií, ktoré roznáša prúdenie vzduchu.
K tomu aby sa mohla perenospóra šíriť je potrebné aby sa dané konídia dostali do kvapôčky vody z dažďa, rosy. Ak daná huba vyklíči, šíri sa v pletive listov a aj v súkvetí.

Podmienky na prvotnú nákazu sa vytvoria vtedy, keď za 24 hodín naprší viac ako 10 mm zrážok, minimálna teplota neklesne pod 10 °C alebo priemerná denná teplota pod 13 °C. Inkubačná doba, t.j. doba do vypuknutia choroby je 7 – 10 dní.

Od polovici mája 2023, v našej oblasti napršalo už vyše 120 mm zrážok, prší skoro každý deň. Čiže podmienky na prvotnú nákazu boli vytvorené už pred samotným kvitnutím hrozna. Zverejnili sme aspoň výzvu pre malovinohradníkov, že treba okamžite pristúpiť k postreku pred kvetom a hlavne proti perenospóre.

Klimatické podmienky boli počas víkendu nepriaznivé, ale ja som sa rozhodol to risknúť a 10.6. 2023 v sobotu som o 9,15 zahájil postrek vinice a ukončil som ho o 10,15 hod.

Často sa pýtajú vinohradníci, po akej dobe od postreku môže prísť dážď. Najlepšie čo najneskôr, ale vo všeobecnosti platí, že pri kontaktných prípravkoch je to cca 2 – 3 hodiny po postreku, keď postrek dokonale zaschol na povrchu listov, zrážky vyššie ako 20 mm nám postrek z povrchu listov zmyje a treba znovu pristúpiť k novému postreku.

Pri použití systémových prípravkov je to 4 – 6 hodín po postreku, po tejto dobe už dážď neublíži postreku, lebo účinná látka je vsiaknutá v rastline.

Aj ja si preto vždy pozriem hodiny o koľkej som začal striekať vinohrad a o koľkej som skončil, aby som vedel v prípade že by prišiel dážď, vyhodnotiť si predpokladanú účinnosť postreku.

Aj v sobotu poobede prišiel dážď o 15,25 hod. čiže po 5 hodinách a 10 minútach od skončenia postreku. Pršalo cca 15 min a spadlo cca 2 mm zrážok.

V jednom odbornom článku som čítal, že postrek je zmývaný z listov viniča, ak spadne viac ako 2 mm zrážok.

Ja som použil systémové prípravky, dážď prišiel po 6 hodinách a 10 minútach od začiatku postreku a po 5 hodinách a 10 minútach od ukončenia postreku. Nebol ani dostatočne intenzívny, aby zmýval daný postrek z listov viniča. Teda ja môžem predpokladať plnú účinnosť použitých prípravkov.

Od realizácie postreku, som si začal sledovať podmienky na šírenie hubových chorôb na viniči, vysvetlím:

V sobotu poobede dážď – veľmi dobré podmienky pre perenospóru.
V nedeľu ráno 13,0 °C, intenzívne zmočený list, cez deň 26 °C, poobede dvakrát dážď teplota.
V pondelok intenzívne zmočený list, teplota 14°C, cez deň slnečno, teplota 26°C.

Ideálna teplota na šírenie perenospóry je 22 – 25°C.

Ako vidíme na to, aby sa perenospóra šírila, sú vytvorené ideálne podmienky. Väčšina z nás vinohradníkov vie, že každý postrek má určitú dobu pôsobenia, keď je silný tlak choroby tak tá ochranná doba postreku je kratšia a keď je slabý tlak choroby viniča, tak je ochranná doba dlhšia. Ja sa v prípade perenospóry v tomto období, keď predpokladám silný tlak choroby, pohybujem tak, že po 8 dňoch postrek proti perenospóre a múčnatke zopakujem.

Podmienkou druhotnej nákazy je 2 – 5 mm zrážok a trvanie navlhčenia listov pri teplote nad 10 °C aspoň 3 až 5 hodín.

Koniec kvitnutia hrozna 18.06.2023


Vstúpili sme do druhej polovici mesiaca júl, od začiatku kvitnutia v našej lokalite a na odrodu MT – 9.6.2023 a od realizácie postreku systémovými prípravkami 10.06.2023 ubehla doba 8 dní.

Začiatok kvitnutie hrozna je závislý od viacerých faktorov a od viacerých faktorov je závislá aj doba kvitnutia, ktorá býva 6 – 14 dní:

Terroir je odvodené od latinského slova „teritorium“, neznamená len územie. Terroir spája v sebe jednotu klímy, pôdy, podložia, odrody, technológie, tradície a aj zručnosť vinára. Terroir je veľmi charakteristický pre každú oblasť. Podmienky pre to, aby tu vznikali vína určitej špecifickej kvality. 

Teplota, peľ dobre klíči pri 20 – 30°C nevyhovujúca teplota je pod 15°C a nad 38°C, dážď, silný vietor spôsobuje t.z. preprchanie strapcov, vysoká vlhkosť vzduchu, podporuje šírenie hubových ochorení – predovšetkým perenospóry.

Zelené práce v závere kvitnutia,80 – 90% odkvitnuté, spočívajú hlavne v opatrnom zasúvaní letorastov za drôtenku. Vylamovaním záliskov zlepšujeme výživu, regulujeme rast rodivých letorastov a zvyšujeme prevzdušnenia a osvetlenie kra.

Postrek po kvitnutí by sme zbytočne nemali unáhliť, realizovať by sa mal až po úplnom odkvitnutí viniča, alebo v úplnom závere kvitnutia. Len vo výnimočných prípadoch – šírenie choroby perenospóry realizovať postrek do kvetu. Systémové prípravky.

Práce po odkvitnutí hrozna po 20.6.2023 :

V súčasnosti sa nachádzame, čo sa týka prác vo vinohrade, v období kedy každý z nás vinohradníkov, má veľmi veľa práce vo vinohrade. Aj ja som 19. a 20.6.2023 urobil zasúvanie a priväzovanie letorastov za drôtenku. Súčasne so zasúvaním letorastov som urobil aj vylamovanie a skracovanie záliskov. 21.06.2023 som v skorých ranných hodinách, vykonal postrek vinohradu, už o 6,30 som striekal vo vinohrade. Nakoľko som počas zelených prác nespozoroval žiadnu chorobu, použil som už avizované systémové prípravky Profiler VG, Vivando, zmáčadlo Silwet a listové hnojivo Humix bor.

Uvedené štyri látky som realizoval v jednom postreku, pri zarábaní ktorého som si najprv napustil do škopku 85 litrov vody, do vedra som dal 7 litrov vody. Do vody som pridal postupne výrobcom doporučené dávky prípravkov Humix bor, zmáčadlo Silwet, Vivando . Po pridaní každého prípravku, vodu v škopku dobre premiešam a nakoniec Profiler WG, ktorý je v práškovej forme, som nasypal do 7 litrov vody vo vedre, dobre rozmiešal a až po rozpustení prášku som ho nalial do celého objemu vody do škopku. Tak som si pripravil 92 litrov postreku.

No a 22.06.2023 prišlo na rad rotavátorovanie medzradia a šintovanie radov pod hlavami viniča.
Tohto roku som teda z motykou šintoval prvý krát. Tak ako som už spomínal v minulosti, práce so zemou vo vinohrade sa snažím vždy robiť po tom čo som zrealizoval postrek viniča. To preto, že zvírením prachu a zeme sa do ovzdušia dostanú aj spóry chorôb, ktoré potom nasadajú na strapce a listy viniča.

Pred kvitnutím hrozna, často som upozorňoval na podobný daždivý rok pred kvitnutím hrozna, pred cca 15-timi rokmi. Takto vtedy vyzeralo veľmi veľa vinohradov a aj tohto roku je to u mnohých vinohradníkov podobne. Teplé a daždivé obdobie tesne pred kvitnutím hrozna a počas kvitnutia je veľmi nebezpečné. Perenospóra v priebehu 2 -3 dní dokáže zničiť celoročnú našu prácu.

Tí, ktorí sme úspešne zvládli silný tlak prenospóry, sa teraz musíme zamerať podľa priebehu počasie, hlavne na druhú hubovú chorobu, ktorá nám dokáže zničiť tiež veľkú časť úrody, aj celú a to je Múčnatka viniča.

Rozvoj choroby podporujú suché teplé počasie. Optimálna teplota pre klíčenie je 24-28 °C, vlhkosť vzduchu 70 – 95 % a mesiace jún a júl, niekedy aj august. Huba obľubuje vlhké, občas orosené a tmavé miesta. Čiže miesta s vysokou hustotou listovej plochy okolo strapcov.

Chladné a daždivé počasie dokáže zmyť mycélium a tým čiastočne znížiť šírenie múčnatky. Taktiež vysoké teploty nad 32 °C výrazne spomaľujú šírenie múčnatky a v mnohých prípadoch ho až zastavia.

Aj ja, čo sa týka ďalšieho postreku, predpokladám, že ho budem realizovať po 8 až 10 dňoch a použijem Cabrio Top, v rezerve mám aj pripravený kontaktný prípravok Thiovit. Ako zmáčadlo už použijem Agrovitál a lisové hnojivo Humix univerzal.

Chcem Vás vinohradníci upozorniť, múčnatka sa môže objaviť veľmi rýchlo, ak sa už objaví, treba reagovať okamžite. Do postreku treba dať kombináciu dvoch postrekov, jedného kontaktného postreku – ja mám pripravený Thiovit, ktorý múčnatku zabíja hneď ako ju zasiahne a systémový, ktorý zabezpečí ochranu viniča proti múčnatke postupne počas 12 – 24 hodín. Pretože múčnatka sa veľmi rýchlo šíry a za 24 hodín vám môže v prípade priaznivých podmienok zasiahnuť veľkú časť vinohradu.

Preto je v prípade priaznivých podmienok pre jej šírenie, radšej dobré skrátiť dobu medzi postrekmi a chrániť vinicu preventívne, nedovoliť sa múčnatke rozšíriť, lebo z vinici sa veľmi ťažko dostáva.

Najbližšie čo nás čaká vo vinici, je odstraňovanie vrcholcov letorastov, alebo snímanie vrškov. U nás sa hovorí, že prvý raz by sa mali vršky snímať na Petra a Pavla 29.6. alebo keď začne žatva. O tomto si už ale povieme nabudúce.

Aktuálna informácia od priateľov malovinohradníkov 24.6. 2023

Dňa 23.6. 2023 som mal dva telefonáty od priateľov malovinohradníkov z Požitavia a jednu osobnú návštevu miestneho vinohradníka, ktorí sledujú moje príspevky, mi oznámili,  že sa u nich vo vinici  po 10, 11 a 12 dňoch od posledného postreku objavila múčnatka.

Vo všetkých prípadoch to bolo vo viniciach, kde neboli ešte ukončené zelené práce, realizovali len jeden postrek pred kvetom. Ja osobne som pred kvetom striekal dva preventívne postreky a jeden pred kvetom.

Áno, výskyt múčnatky je závislý v tomto období veľmi od Terroiar, čiže pre každý vinohrad je situácia iná, je to dané napr. od odrody hrozna, kondície hrozna, od realizácie preventívnych postrekov, od stavu zelených prác vo vinici, od lokality, klimatických podmienok, doby od posledného postreku, použitých prípravkov na postrek pred kvetom a pod.

Vo svojom poslednom príspevku na YouTube, som upozorňoval na to, že múčnatka príde a prišla veľmi rýchlo. Na základe získaných informácií usudzujem, že tlak múčnatky je veľký, hlavne teraz po príchode zmeny počasia a čiastočnom ochladení, teplota pre múčnatku je ideálna 22 – 28 °C, oblačné počasie, nočné slabé dažde, v posledných dvoch nociach
 (1,5 a 2 mm zrážok) zvlhčili listy a bobule hrozna, dá sa povedať, že múčnatka má ideálne podmienky na šírenie. Vytvoril sa predpoklad na jej silný infekčný tlak a aj na jej šírenie.

Pre tých, ktorí múčnatku nemajú vo svojich viniciach, stihli zrealizovať včas postreky po kvete, doporučujem skrátiť dobu medzi postrekom po kvete a nasledujúcim postrekom na 7 – 8 dní a dovtedy realizovať častú kontrolu vinohradu na výskyt múčnatky. Ja som doporučoval postrek  Cabrio Top, ale ak bude taký silný tlak múčnatky, doplním preventívne postrek aj o kontaktný postrek, aby som prípadnú infekciu vo vinici odstránil.

Tím, čo už objavili múčnatku vo svojich vinohradoch, doporučujem okamžite ptistúpiť k postreku vinice a použiť do jedného postreku, kombináciu jeden kontaktný prípravok proti múčnatke (napr. Thiovit, Karathane NEW …..) a druhý jeden systémový prípravok
(Cabrio Top). Postrek aplikovať predovšetkým na strapce, ale aj na list. To preto, že kontaktný prípravok ničí múčnatku len na miestach ktoré sú postrekom zasiahnuté a systémový prípravok sa musí nanášať na celú listovú plochu viniča, aby rovnomerne pôsobil v celej rastline.
Veľmi dôležité je, pri výskyte múčnatky vo vinohrade, do troch až piatych dní, po zrealizovní kombinovaného postreku: kontaktný prípravok + systémový prípravok, postrek ešte zopakovať len s kontaktným prípravkom, len do strapcov, aby sme múčnatku s určitosťou z vinici odstránili. Tlak múčnatky v našich viniciach je určite silný a bude ešte narastať, preto treba byť aktívny pri kontrole vinohradov a striekať preventívne, to je, keď múčnatku ešte vo vinici nemáme.

Odstraňovanie vrcholcov letorastov 26.6.2023

Od postreku po odkvitnutí hrozna, ktorý som zrealizoval 21.06.2023, som sa zameral, vzhľadom na to že je predpoklad na silný tlak múčnatky vo viniciach, na intenzívnu kontrolu viniča na danú hubovú chorobu. Vo vinohrade som každý druhý deň 24.6., 26.6. Okrem informácií od malovinohradníkov, ktorí mi nahlásili a zdokumentovali výskyt múčnatky vo vinohradoch, pozrel som sa aj na stránku UKSUP – Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, aké prognózy zverejňujú. Najbližšia obec kde majú kontrolné stanovište sú Uľany nad Žitavou. Pre túto lokalitu uvádzajú pre perenospóru od 15.5. – 4.6.2023 splnenie predpokladov pre šírenie tejto hubovej choroby. A pre múčnatku zas uvádzajú splnenie predpokladov pre jej šírenie od 19.6. do 25.6.2023. Určite aj na obdobie od 26.6. do 3.7.2023 potvrdia splnenie predpokladov na šírenie múčnatky, ak nezvýšia ešte stupeň ohrozenia a neodporučia okamžitú potrebu vykonania postreku proti múčnatke.

Ja som už v minulých príspevkoch uviedol, že na 8 – 9 deň zrealizujem postrek proti múčnatke a to s prípravkom Cabrio top, zmáčadlom Agrovital, listovým hnojivom Humix univerzál, alebo Wuxal calcium.

Len v prípade, že by som vo vinohrade do realizácie postreku objavil múčnatku, tak by som k širokospektrálnemu pripravku Cabrio top pridal aj kontaktný prípravok Thiovit jet, alebo Karathane New.

Koncom tohto týždňa, nás čaká ďalšia veľmi dôležitá operácia vo vinohrade a to je odstraňovanie vrcholcov letorastov. Touto operáciou ovplyvňujeme veľkosť listovej plochy a jej asimilačnú aktivitu. Listová plocha by mala byť 1,2 – 1,4 metra vysoká. Na ťažni na ktorom sú napr. 2 strapce by malo byť 10 – 15 dobre asimilujúcich listov.

Platí a v minulosti mi to už aj jeden vinohradník mi pripomenul, že čím starší lis, tým nižšia je jeho fotosyntetická aktivita. Najvyššiu fotosyntetickú aktivitu listy zaznamenávajú medzi 30 – 40 dňom od ich vyrašenia. Po 50 dni ich výkon výrazne klesá. Preto, keď si zoberieme lisovú stenu, musíme si dobre zvážiť ako vykonáme odstraňovanie vrcholcov letorastov. Ak letorasty skrátime menej v optimálnom termíne, priaznivo vplývame na životný cyklus, kvantitu úrody hrozna. V opačnom prípade pri skorom a na krátko zostrihané letorasty poškodzuje životný cyklus, dozrievanie a rodivosť kra.

Mieru odstraňovania, skracovania letorastov určuje zásada, aby listy nad posledným strapcom na letoraste funkčne stačili na kvalitné dozrievanie úrody hrozna a jednoročného dreva. Preto v závislosti od veľkosti listov ich zdravotného stavu a intenzity osvetlenia letorasty skracujeme na 8 – 10 listov nad najvyššie položeným strapcom.

Vieme, že keď v tomto období skrátime vrcholce letorastov, tak koncom júla a začiatkom augusta bude znovu treba skrátiť letorasty. Niekedy sa to musí spraviť aj trikrát počas vegetačného roka.

Ja pristupujem k skráteniu letorastov teraz koncom 26. týždňa, pretože tým zabezpečím presvetlenie vinohradu, jeho prevzdušnenie a tým znížim možnosť šírenia hubových chorôb – múčnatky. Zároveň zmenším listovú plochu, ktorú bude potrebné postriekať, pretože postrek Cabrio top je systémovým postrekom a treba ho rovnomerne naniesť na celú listovú plochu striekaného viniča.

Pred uzatváraním strapcov 3.7.2023

V krátkosti si zhrnieme, čo sa zrealizovalo vo vinici, od pondelka 26.6.2023.

V dňoch 27.6. utorok a 28.6.2023 streda som vo vinohrade realizoval zelené práce a to odstraňovanie vrcholcov letorastov. Snažil som sa o to, aby výška listovej steny zostala aspoň cca 120 cm vysoká a do určitej miery som zrealizoval aj prevzdušnenie priestoru okolo strapcov hrozna. 30.6.2023 som zrealizoval už druhý postrek po odkvitnutí hrozna. Hrozno som postriekal so širokospektrálnym postrekom Cabrio top, zmáčadlom Agrovital a pridal som aj listové hnojivo Humix univerzal.

Vzhľadom na to, že v blízkosti mojej vinici som videl múčnatku, rozhodol som sa na poslednú chvíľu, doplniť už uvedený postrek o kontaktný prípravok proti múčnatke a to Karathan New. Postrek som vykonal v skorých ranných hodinách, pri pomerne nízkej teplote 17°C.

Najintenzívnejšiu fázu rastu viniča, za ktorú sa vo všeobecnosti pokladá obdobie mesiacov máj a jún máme za sebou a prvým odstraňovaním vrcholcov letorastov sme ju vlastne ukončili. Vzhľadom na to, že vinicu máme postriekanú, je dobre chránená proti šíreniu chorôb – perenospóre, múčnatke je dobré vykonať práce s pôdou a obrobiť medziradie vo vinohrede pluškovaním alebo rotavátorovaním. To preto, lebo pri práci sa zvíri zo zemi prach spolu so spórami uvedených chorôb a sadne nám na vinič. V prípade, že by sme nemali vinicu dobre ošetrenú postrekom, napomáhali by sme šíreniu uvedených chorôb.

Vrátim sa ešte v krátkosti k šíreniu perenospóry v našich viniciach v tomto roku. Tie následky sú u mnohých vinohradníkov u nás pomerne rozsiahle od 30 – 100 %. A ponaučenie do budúcna je, že v takom roku, keď zrážky pred kvetom sú vysoké a časté je vhodná teplota na šírenie hubovej choroby – perenospóry, treba vinohrad postriekať ešte pred začiatkom kvitnutia hrozna, lebo perenospóra okamžite napadá súkvetie na hrozne ktoré začína kvitnúť.

Uvediem príklad, sme viacerí vinohradníci ktorí striekame vinice spoločne, rovnakými prípravkami a v ten istý deň, vo vinohradoch máme MT, CH, VZ, RV, stolové odrody, Dornfelder. Spomedzi týchto všetkých odrôd prvý začal kvitnúť Dornfelder asi o dva dni skorej ako všetky ostatné odrody. Majiteľ tejto vinice povedal, že aj on pôjde striekať vtedy keď mi, teda o dva dni neskôr. Všetky odrody máme všetci vinohradníci čo spolu striekame na 99,0% v poriadku, ale Dornfelder je na 10 – 15 % chytený perenospórou. Dá sa povedať že všetko čo do postreku začalo kvitnúť, si zobrala perenospóra.

V súčasnom období, sú už ale dlhodobo vytvorené priaznivé podmienky na šírenie hubovej choroby múčnatky. Teploty v tieni sa pohybujú od 24 – 30 °C, bývajú chladné rána a teplé, suché dni. Preto naďalej treba byť v strehu a pravidelne si vinicu treba kontrolovať. Treba realizovať práce, ktoré znižujú možnosti na šírenie múčnatky, odstránenie vrcholcov a presvetlenie vinice, kto ešte neodstránil vrcholce. Naďalej treba prevzdušňovať priestor okolo strapcov hrozna, hlavne miesta, kde je vinič veľmi zahustený. Prevzdušnenie spočíva v tom, že odstránime 1 – 2 listy z jedného letorastu. Ako vieme pre správny vývoj viniča a dozrievanie hrozna, je dostatočne veľká listov plocha veľmi dôležitá. No a v priebehu prevzdušňovania viniča, pristúpim ja aj k tomu, že vinicu si rozdelím na dve časti. Cca dva rady vinice, si nechám na výrobu prívlastkového MT, tieto dva rady nie len že šetrne prevzdušním, ale na týchto dvoch radoch spravím aj redukciu úrody a vykonám postrek proti hnilobe strapiny, tento postrek treba vykonať pred uzatvorením strapcov, to je v priebehu tohto týždňa. Ako postrek použijem prípravok Teldor 500 SC. Prípravky proti plesni sivej sú dosť drahé, preto sa dá ušetriť tak, že ošetrím len hrozno, ktoré bude na koreni dlhšie a potrebujem pri ňom dosiahnuť vyššiu cukornatosť. Ostatné hrozno určené na výrobu akostného vína a ktoré budem oberať skôr, týmto preventívnym postrekom nemusím ošetriť, nemusím ale ak chcem tak môžem. Dôležité je tento preventívny postrek proti hnilobe strapiny a teda aj hrozna vykonať skôr ako sa strapce uzavrú, preto že s týmto postrekom treba infekciu odstrániť z vnútra strapca. Lebo keď sa vytvoria klimatické podmienky pre šírenie plesni sivej, teplé a vlhké počasie, hniloba hrozna sa začína šíriť predovšetkým z vnútra strapcov. Na povrchu strapcov.

Práce júl – august pred mäknutím bobúľ 9.7.2023

V krátkosti si zhrnieme, čo sa zrealizovalo vo vinici, od pondelka 03.07.2023.

07.07.2023 som zrealizoval čiastočné odlistenie a prevzdušnenie radov vinohradu okolo strapcov z východnej strany. Rady vo vinici mám orientované sever – juh, preto Slnko keď vychádza na východe, svieti na východnú stranu vinohradu, cez deň prejde nad celým vinohradom a poobede, keď je najväčšie teplo, svieti na západnú stranu vinice, preto západnú stranu vinice neodlisťujem, čím sa snažím znížiť riziko úpalu hrozna.

Úpal hrozna sa prejavuje prepadnutými škvrnami na hrozne, ktoré postupne od stredu hnednú. Je to dôsledok pôsobenia infračerveného žiarenia, ktoré dokáže bobule hrozna zohriať až na 50 °c. Preto s tej teplejšej strany hrozna, nerealizujem odlistenie, aby listy ochránili počas najväčších horúčav hrozno pred úpalom.

Ďalším úkazom s ktorým sa budeme môcť stretnúť vo vinici je spála na listoch, listy sfialovejú až sčernejú a postupne niekedy aj zoschnú. Nevýhodou týchto úkazov je to, že sa znižuje fotosyntetická asimilácia viniča, úpal znižuje schopnosť tvorby cukrov a aromatických látok v hrozne.

Ochrana je obmedzená čiastočne pomáha zmáčadlo Agrovital, ktoré má určitý ÚV filter, čím sa znižuje percento poškodenia hrozna. Treba obmedziť používanie meďnatých a sírnatých kontaktných prípravkov. Tieto prípravky zvyšujú percento poškodenia hrozna. Dôležitá je aj výživa hrozna, pri dobrej výžive je odolnosť hrozna vyššia.

Druhá operácia ktorú som zrealizoval 8.7.2023 v sobotu vo vinohrade, bol postrek s Teldorom 500 SC do strapcov pred uzavretím strapcov, pridal som aj Karathan New – kontaktný prípravok proti múčnatke. Tretia operácia bola zrotavátorovanie medziradia.

Čo nás čaká do budúcna?

Toto obdobie je obdobím, kedy z nás vinohradníkov veľa zaspí na vavrínoch. Týka sa to hlavne tých, ktorí boli v doterajšom boji s chorobami ako perenospóra a múčnatka úspešní. To preto, že zelené práce máme spravené, medziradie máme obrobené a hrozno vyzerá že je v pohode. Teraz mnohý z nás začnú špekulovať, vykonať či nevykonať tretí postrek po kvete?

21.06.2023 som zrealizoval prvý postrek po kvete systémovým prípravkom. O 9 dni 30.6.2023 som zrealizoval už druhý postrek po kvete, systémovým prípravkom. 08.07.2023 som zrealizoval postrek proti hnilobe strapiny pred uzatváraním strapcov, s prídavkom kontaktného prípravku proti múčnatke.

Ja budem postupovať nasledovne, od 30.06.2023 do dnešného dňa boli skoro ideálne podmienky na šírenie múčnatky, chladné noci a rána, suché a teplé dni. Vieme, že je ideálne držať pri takomto počasí rozostup medzi postrekmi 8 – 12 dní a vykonávať častú kontrolu vinohradu na výskyt chorôb. Vzhľadom na uvedené, na 12 deň od posledného postreku, t.j. 12.07.2023 vykonám tretí postrek systémovým prípravkom použijem druhýkrát širokospektrálny postrek Cabrio top, pridám zmáčadlo Agrovital – pretože terpény, ktoré toto zmáčadlo obsahuje ochraňujú čiastočne hrozno proti úpalu a pridám listové hnojivo Wuxal Calcium.
Verím že týmto postrekom zabezpečím ochranu viniča do konca mesiaca júl.

Podľa prognózy počasia sa valí na nás vlna extrémnych horúčav, preto nedopracujem používať sírnaté a meďnaté prípravky na postrek viniča, aby sme nepodporovali úpal a spálu na viniči.

Počas celého nasledujúceho obdobia budem priebežne realizovať úpravu porastu viniča, aby som zabezpečil dostatok novej listovej plochy pre vinič a zároveň udržiaval vinohrad vzdušný a dobre presvetlený a tým znižoval predpoklad na šírenie hubovej choroby – múčnatky. Extrémne horúčavy nám budú pri tom nápomocné, lebo vysoké teploty dokážu celkom potlačiť šírenie tejto choroby.

Rád by som vás na záver tohto príspevku požiadal, o Váš predpoklad na výšku úrody s porovnaním oproti roku 2022, ja predpokladám nižšiu úrodu o 10 – 15 %. Asi 2 – 3 % zobrala perenospóra a o niečo nižšia je aj násada hrozna tohto roku.

Posledný postrek vinohradu proti perenospóre a múčnatke, koniec júla 2023

V krátkosti si zhrnieme, čo som zrealizoval vo vinici od posledného videa z pondelka 09.07.2023.

12.07.2023 som vykonal tretí postrek systémovým prípravkom, použil som širokospektrálny postrek Cabrio top, pridal som zmáčadlo Agrovital a listové hnojivo Wuxal Calcium. 18.7 a 19.7. 2023 som druhý krát v tomto roku, zrealizoval odstraňovanie vrcholcov letorastov. Touto operáciou ovplyvňujeme veľkosť listovej plochy a jej asimilačnú aktivitu. Listová plocha by mala byť 1,2 – 1,4 metra vysoká. Na ťažni na ktorom sú napr. 2 strapce by malo byť 10 – 15 dobre asimilujúcich listov. Platí, že čím starší lis, tým nižšia je jeho fotosyntetická aktivita. Preto pri odstraňovaní nových letorastov, som postupoval tak, že z dolnej tretiny listovej plochy som ich odstránil, aby nezahusťovali priestor okolo strapcov a v horných dvoch tretinách som sa snažil ich čo najviac zachovať, aby mladá listová plocha vytvorila čo najväčšiu fotosyntetickú aktivitu. Druhý krát, som ručne tohto roku ošintoval vinohrad okolo hláv a medziradie som zrotavátoroval. V tomto, do polovici júla suchom roku, sa mimoriadne v mojom vinohrade darí pupencu. Je to nepríjemná ťahavá zelina.

Čo treba ešte spraviť do budúcna?

Veľmi často sa stane, že tento štvrtý postrek vinohradníci zanedbajú, pretože hrozno a aj listy sú v poriadku, choroby nie sú vidieť a na niektorých skorých koreňoch už vidieť, že bobule menia farbu, zožltnievajú, začínajú nadobúdať sklovitý vzhľad, znak dozrievania hrozna. Začína fenofáza dozrievania plodov ktorá trvá 2 – 3 mesiace, začína v auguste a končí v októbri.

Čo sa počas tejto fázy s hroznom deje:
Intenzívny rast všetkých orgánov hrozna sa spomaľuje, najmä letorastov a bobuľe hrozna začínajú mäknúť.
Spomaľením rastu, klesne spotreba všetkých asimilátov – živín a aj cukrov, ktoré doteraz hrozno spotrebovávalo na svoje dýchanie a rast.

Tieto asimilačné produkty sa začnú ukladať v koreňoch, v starom a jednoročnom dreve vo forme škrobu. Asimilačné produkty sa začnú koncentrovať aj v bobuliach, čo sa prejavuje zvyšovaním obsahu cukru v hrozne.

Áno v tomto štádiu sa hrozno stáva odolné voči múčnatke, prečo? Pretože dozrievaním hrozna sa bobule hrozna spočiatku zväčšujú, napĺňajú vodou, kyseliny nachádzajúce sa v bobuliach hrozna ubúdajú, hlavne kyselina jablčná a vínna. To má za následok to, že hodnota pH bobuli hrozna, začne prudko stúpať, lebo obsah kyselín klesá a to huby, teda aj múčnatka nemajú radi, im vyhovuje nízka hodnota pH, čiže kyslé prostredie. Listy sú pevné, veľké no naďalej sú ohrozené perenospórou mladé listy na letorastoch, ktoré sa v závere vegetačného roka najviac aktívne pri vyživovaní hrozna.

Preto som ja 26.7.2023 zrealizoval posledný postrek vinohradu proti múčnatke a perenospóre. Proti múčnatke som použil tohto roku 3 x systémový prípravok Vivando a proti perenospóre kontaktný prípravok Champion. Je pravda, že používanie kontaktných prípravkov pri vysokých teplotách nedoporučujem, pretože ich použitím sa zvyšujú následky spály a úpalu na hrozne, ale práve v tomto období teploty na dlhšiu dobu klesli a použitie meďnatého prípravku v závere vegetačného roku, výrazne napomáha k vyzretiu dreva viniča a spevneniu pletiva hlavne na starých listoch viniča. Okrem uvedených dvoch prípravkov proti hubovým chorobám, som použi zmáčadlo Agrovital a listové hnojivo Wuxal calcium.

Pri použití všetkých prípravkov sa už musíme zamerať aj na ochrannú dobu na dané prípravky, t.j. koľko dní od použita daného prípravku, môže byť hrozno použité na výrobu vína. Champion má ochrannú dobu 21 dní. Kuprikol 35 dní, Vivando 28 dní. Po realizácii tohto postreku, každý z nás podľa vlastného uváženia a podľa podmienok vo svojej vinici, podľa svojho teroár sa rozhodne pre realizáciu ďalších postrekov do dozretia hrozna. V prípade dáždivého počasia, poškodenia hrozna ľadom, múčnatkou, osami, spálou od Slnka bude potrebné hrozno ošetriť proti hnilobe – plesni sivej a ja doporučujem postrek Cantus. Cantus je systémovo pôsobiaci prípravok proti hnilobe – plesni sivej a má ochrannú dobu 35 dní, na to treba pamätať.

Osobitným postrekom ktorý budem tohto roku aplikovať, je listové hnojivo s vysokým obsahom organický viazaného draslíka, určeného na zvýšenie cukornatosti a prirodzené vyzretie drevenej hmoty a to Cukrovitalu K 400. Aplikuje sa cca 4 – 6 týždňov pred predpokladaným zberom, v množstve
0,4 – 0,5 litra na 10 árov vinohradu ( 4 – 5 lit. na ha)

Predpokladám, že som tak 6 – 8 až osem týždňov pred zberom hrozna Müller Thurgau na výrobu akostného vína, ak zvládnem záver vinohradníckeho roku, tak sa môžem tešiť na celkom peknú úrodu hrozna v tomto inak vinohradnícky náročnom roku.

Uvediem krátku úvahu, že prečo použijem tohto roku, uvedené dva prípravky ( Cantus a Cukrovital) v priebehu 7 – 10 dní. Za posledných 7 dní v našej lokalite napršalo vyše 30 mm zrážok, podľa dlhodobej predpovedi SHMU má v priebehu 10 dní v našej lokalite napršať cca 50 – 70 mm zrážok. Teplota sa má pohybovať v rozmedzí 20 – 30 °C.

No a čo podporuje širenie botrytídy – čiže plesni sivej, daždivé počasie, vysoká vlhkosť vzduchu a teploty v rozmedzí 18 až 21 °C, ale aj každé mechanické poškodenie bobúľ (napr. ľadovec, hmyz, fyziologické praskanie bobúľ a poškodenie bobúľ spálov.) Čiže všetky predpoklady na šírenie tejto choroby sa napĺňajú.

Okrem toho, ak sa naplnia predpovede na počasie a naprší ďalších 50 mm zrážok, bobule hrozna sa nalejú vodou a môžu začať ľahko praskať. Obidva prípravky výrazne potláčajú šírenie hubových chorôb, hlavne plesni sivej, aj hnojivo Cukrovital K 400, nakoľko výrazne zvyšuje pH v hrozne a na jeho povrchu.

V krátkosti aj pripomeniem vinohradníkom, čo je potrebné pri dozrievaní hrozna sledovať a ako. Pripomínam to preto, lebo výber a dodanie dvoch pre to potrebných zariadení a to pH metru a refraktometra určitú dobu trvá a ich použitie vo vinohrade sa rýchlo blíži. 

Pozor na hnilobu hrozna – začiatok augusta

Ubehli len 4 dni kde som upozornil na potrebu posledného postreku vinohradu proti perenospóre a múčnatke a dobre som urobil, že som vinohrad proti múčnatke postriekal, lebo som aj vo svojom vinohrade našiel hrozno zasiahnuté múčnatkou, ktorej šírenie s postrekom proti múčnatke, ktorý som realizoval 26.7.2023, čiže pred 9 dňami, bolo zastavené. Čiže tlak múčnatky v našej lokalite bol veľký a postrek bol veľmi potrebný. Predpoklady na šírenie hniloby hrozna, na ktoré som upozorňoval, sa v tomto období stávajú realitou, dostali priam do ideálnych podmienok, uvediem údaje:

Pleseň sivá – napadá dozrievajúce hrozno, jej šírenie podporujú výdatne dažde ktoré prídu na konci leta, po dlhšej perióde sucha. Mechanické alebo chemické poškodenie hrozna a krov. Vysoká vlhkosť vzduchu a teploty od 18 – 21 °C. Na to, aby sa hniloba začala šíriť stačí ak sú pre jej šírenie 2 – 3 týždne vytvorené podmienky.

Vieme čo sme zažívali v priebehu druhej polovici júna a väčšiu časť júla, sucho – teplo a teraz v závere júla prišlo zrážkové obdobie a od 27.7. do 4.8.2023 pršalo 7x, celkovo napršalo doteraz 48,0 mm zrážok. Čaká nás víkend, počas ktorého podľa predpovede má spadnúť 30 – 50 mm zrážok. Ak sa toto naplní, ja nebudem váhať ani minútu a hneď po dažďoch, pristúpim k postreku proti hnilobe.

Aký postrek v tomto období použiť ?

Uvediem môj názor na použitie prípravku proti hnilobe hrozna, aj keď odporučenia výrobcov sú iné.

Kontaktné prípravky Teldor 500 EC a Mythos 30 SC, ja doporučujem používať pred uzatváraním strapcov, kedy ešte postrekovú látku dostaneme aj do vnútra strapcov.

Systémové prípravky Cantus, Cassiopee, Switch doporučujem použiť práve v tomto období, kedy sú už strapce uzavreté, pretože účinná látka z týchto prípravkov vstupuje do vnútra rastliny a je vnútornými tekutinami rozvádzaná do všetkých časti rastliny, aj do strapcov a ich vnútra.

Pozor si pri systémových prípravkoch musíme dať na ochrannú dobu, to je času kedy môžeme po realizácii postreku hrozno použiť na výrobu vína. Pri systémových prípravkoch býva ochranná doba 28 – 35 dní.
V prípade, že chceme použiť prípravok proti hnilobe v dobe kratšej pred oberačkou hrozna, tak najkratšiu ochrannú dobu má kontaktný prípravok Teldor 500 EC 14 dní.

Po realizácii postreku, alebo aj pred ním, pristúpim k takým činnostiam, ktoré potláčajú šírenie hniloby viniča a to hlavne prevzdušnenie priestoru okolo strapcov hrozna, čiastočná prebierka hrozna a odstránenie špatne vyvinutých strapcov a poškodených strapcov hrozna, no a samozrejme skrátenie nových letorastov – vrcholcov hrozna a presvetlenie vinohradu.

Dôležité je aj popluškovanie, alebo zrotavátorovanie pôdy, čím sa pôda prevzdušní na povrchu preschne a zníži sa celková vlhkosť vzduchu vo vinici.

Ja k uvedenému postreku proti hnilobe, pridám aj Cukrovital K 400, neviem aké bude počasie v závere augusta a v septembri, prípadne októbri, ale realizáciou tohto postreku si vytvorím predpoklad na dosiahnutie vyššej cukornatosti a zrelosti hrozna.

Chcem ešte upozorniť, že okrem Plesni sivej- klasickej hniloby hrozna, sa vytvárajú podmienky aj na šíreni t.z. plesni bielej, s ktorou sme sa mali tú česť viacerí vinohradníci zoznámiť v roku 2014, kedy vo veľkom šarapatila v našich vinohradoch. Táto pleseň potrebuje ešte kratšie vhodné obdobie na svoje šírenie aby prepukla a šíri sa veľmi rýchlo na hrozne.

Fáza dozrievanie hrozna 10.8.2023

Počas fázy dozrievania hrozna sa bobule hrozna zväčšujú napĺňajú vodou, v tomto roku priveľmi, kyseliny v hrozna ubúdajú, obsah trieslovín a cukrov sa zvyšuje. Šupka na bobuliach sa stenčuje, stáva sa priesvitnou, bobule sú mäkké a nadobúdajú svoj typický odrodový tvar a sfarbenie. Na šupke sa vytvára voskový povlak. Rast letorastov sa začína spomaľovať až sa úplne zastaví. Fenofáza vyzrievania plodov trvá 2 – 3 mesiace, začína zvyčajne v auguste a končí v októbri.

Na začiatku tejto vývojovej fázy vo vinohrade 8.8.2023 som posledný raz zastriekal vinohrad, použil som proti hnilobe Cantus, pridál som listové hnojivo Cukrovital K- 400 a proti perenospóre som použil Shavit F 72 WP. Prečo som použil aj prípravok Shavit F 72 WP?, pretože od posledného videa z piatka 4.8.2023 pršalo u nás každý deň. 

5.8. so -9,0 mm
6.8. ne – 9,0 mm
7.8. po – 4,0 mm
8.8. ut – 1,0 mm

V tomto období od 26.júla do 10. augusta, čiže v priebehu 16 dní, pršalo 11 x, spadlo celkom 80 mm zrážok, minimálne dva dni bola hmla a relatívna vlhkosť vzduch sa pohybovala na 99 %, pri takejto vysokej vlhkosti vzduchu je všetko mokré ako keby napršalo.

Podľa mňa boli vytvorené v minulých dňoch ideálne podmienky na prepuknutie šírenia sa okrem choroby plesni sivej- hniloby, aj podmienky na šírenie perenospóry, hlavne na mladých listoch, novo vytvorených letorastov.

Ak si pozrieme prognózu s UKSUP tak signalizujú pre našu oblasť potrebu ošetrenia pre uvedené obidve choroby a to perenospóru a pleseň sivú a to okamžite.

No a čo navrhujem do budúcna?. ten kto neošetril vinohrad v týchto dňoch proti plesni sivej a aj proti perenospóre, doporučujem aby určite daný postrek zrealizovať na tých odrodách, ktoré určite nebudem do skončenia ochrannej doby postreku oberať.

Zvyčajná ochranná doba u súčasných postrekov je najdlhšia cca 35 dní, teda do 15. septembra. Dovtedy ešte 95 % našich odrôd určite vydrží, alebo ešte nedozreje do požadovanej zrelosti. Zrelosť hrozna začnem sledovať pomocou pH metra a refraktometra v priebehu 7 – 14 dní.

Horšie je to už v prípade odrôd, kde je predpoklad, že sa budú oberať do 2 – 3 týždňov, napr. Irsai Olivér na skorý burčiak. Takéto odrody už nedoporučujem striekať, verme že dovtedy vydržia.

V našej lokalite je málo slnečnici a začína sa to prejavovať aj na hrozne, skoré odrody napadajú už vtáci a začínajú hrozno oberať. Je poznám dva spôsoby ochrany, pri prvom by ste museli byť zavčasu ráno, cez deň a večer stále vo vinici a škorce odháňať. Pozor škorec je zákonom chránený, on vám môže zožrať celú úrodu a je to v poriadku, nikto vám to nezaplatí, ale vy keď pri ochrane svojej vinici niekoľkých zlikvidujete, hrozí vám pokuta. Preto jediný spôsob, dostatočne dlhodobo účinný sú ochranné siete, ktoré natiahnete na hrozno tak, aby vtáky na hrozno so svojimi dlhými zobákmi nedočiahli.

Podľa dlhodobej prognózy počasia, sa po období dažďov, blíži dlhodobé obdobie s pekným a teplým počasím od 20 – 30 °C, preto sa snažme v tomto období vinicu dobre prevzdušniť, presvetliť a vysušiť, zabezpečiť realizáciu zelených prác, odstrániť cloniace mladé výhonky, odlistiť a prevzdušniť priestor okolo strapcov, pri teplotách do 30°C a pri už priesvitnom a voskovom vzhľade hrozna nám už úpal na hrozne nehrozí. Treba prevzdušniť a presušiť aj pôdu a nedovoliť jej zarásť burinou, lebo pod hustým porastom buriny sa drží vlhkosť.

Verím, že tohto roku už nás drobných vinohradníkoch príroda vyskúšala všetkými možnými skúškami a tým ktorí sme týmito skúškami prešli aspoň čiastočne úspešne, dopraje peknú jeseň, počas ktorej nám hrozno dozreje do nami požadovanej kvality.

U nás sa hovorí pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Ja som spravil vo vinici čo som vedel a verím, že moja práca a snaha neostane bez odozvy a dočkám sa zaslúženej odmeny v podobe primerane zdravého a zrelého hrozna.

Kontrola zrelosti hrozna 21.8.2023

Tak ako som spomínal a doporučoval z 10.8.2023, vo vinici som 12.8.2023 zrealizoval tretie snímanie vrcholcov a výrazne som odlistil zónu okolo strapcov. To preto, aby som vinicu presvetlil a prevzdušnil.
Následne som 14.8.2023 zrotavároroval medziradie, aby som aj pôdu vo vinici presušil a prevzdušnil.

Nádherné suché, slnečné a teplé počasie od 11.8.2023 do dnešného dňa 21.8.2023, bolo u nás prerušené dvoma krátkymi búrkami, počas ktorých napršalo 17,0 mm zrážok.

Môžem povedať, že toto počasie nám pomáha proti šíreniu perenospóry na mladých výhonkoch letorastov a aj proti šíreniu plesni sivej – hniloby.

Bežné kontroly vinici som vykonával počas prác vo vinici 12.8.2023 a aj 14.8.2023 a aj 19.08.2023 kedy som len tak sa šiel pozrieť do vinohradu a ochutnal som dozrievajúce hrozno. Ostal som zarazený, so senzorického hľadiska som bol prekvapený rýchlosťou dozrievania hrozna. A ani sa nečudujem, hrozno má dostatok vlahy, teploty sú vysoké, hrozno netrpí podľa mňa stresom, ako v ročníkoch, kde pri vysokých teplotách, bolo aj veľké sucho a hrozno bolo v strese.

Podľa mňa, na základe senzorického posúdenia hrozna, došiel čas na to, aby sme si začali sledovať dozrievanie hrozna vo vinohrade aj pomocou prístrojov a to pomocou refraktometra a pH metra.

Obidva prístroje som si nakalibroval, refraktometer pomocou destilovanej vody a pH meter pomocou roztokov 4,01 a 7,01.

Ak sa chceme, čo najviac priblížiť k optimálnemu termínu zberu hrozna, mali by sme sa v dostatočnom predstihu, začať venovať tomu, že ako nám hrozno dozrieva. K správnemu posúdeniu dozrievania hrozna, potrebujeme sledovať aspoň štyri základné parametre, chuť a vôňu hrozna, kyseliny celkové, cukornatosť a pH.

Veľmi dôležitý je aj analytický parameter, pomer kyseliny jablčnej a vínnej v mušte. No tento parameter sa stanoviť jednoduchým spôsobom nedá a treba k tomu už zložitý prístroj na analýzu, ktoré majú len kvalitne vybavené laboratória.

Každý malovýrobca hrozna a vína si vie posúdiť senzorický hrozno, jeho chuť a arómu a určiť termín predpokladaného zberu. K tomuto senzorickému posúdeniu, je dobré mať aj určité fyzikálne parametre hrozna, ktoré sa dajú získať rýchlo a jednoducho a to sú cukornatosť pomocou refraktometra a pH muštu, pomocou pH metra a na základe hodnoty pH a tabuľky udávajúcej približný vzťah medzi pH a celkovými kyselinami aj približný obsah celkových kyselín.

Bežné hodnoty pH vína sú od 2,8 – 4,0. pH nám určujesilu kyselín vo víne, nie ich množstvo, ale je úzko spojená aj s hodnotou celkových kyselín a to asi nasledovne :

9 – 7 g/lit. kyselín  =  pH  2.9 – 3,4
6 – 5 g/lit. kyselín =  pH  3,5 – 3,9
4 – 3 g/lit. kyselín =  pH  4,0 – 4,5

Vo všeobecnosti teda platí, že čím vyššie kyseliny sú vo víne tým je nižšie hodnota pH a opačne.

Určenie termínu zberu hrozna, je u každého malého vinohradníka a vinára, individuálna záležitosť. Termín zberu hrozna je silno naviazaný na viacero parametrov, ktoré máme všetci rozdielne.

V prvom rade je to lokalita, v minulosti platilo a aj som to zažil pri svojej práci vo veľkovýrobe, že súčasne oberané odrody v okolí Topoľčianok a z okolia Štúrova mali v cukornatosti rozdiel aj 2°nm v prospech odrôd od Štúrova a aj v celkových kyselinách bol značný rozdiel.

V druhom rade je to odroda, poznáme skoré odrody napr. Irsai Olivér, Donfelder a neskoršie Rizling vlašský, Cabernet Sauvignon a pod. Každá odroda dozrieva v inom termíne.

V treťom rade je to množstvo úrody, čím je úroda nižšia, hrozno skôr dozrieva a opačne, pri vysokej úrode dozrieva hrozno neskôr.

V štvrtom rade je to, že aké víno chcem z hrozna vyrobiť. Toto by som mal mať vždy na zreteli. Pretože, drobní vinári mali problémy s vínami väčšie v rokoch keď dosiahli vysokú cukornatosť, ako s vínami vyrobenými z muštov s cukornatosťou od 16 °NM – 19°NM. Pretože pri vysokej cukornatosti mali nižšie kyseliny, vysoký obsah cukru. Mnohí nezvládli fermentáciu a ak zvládli fermentáciu pochybili pri ošetrovaní mladého vína, ktoré pri nižšom obsahu kyselín bolo náchylnejšie na oxidačné procesy.

V procese dozrievania hrozna a určení termínu zberu hrozna vo svojej vinici sme na to ako sa hovorí každý sám. Ale zase, každý si svoju vinicu a aj hrozno najlepšie poznáme, veď sme v nich celý rok.

Okrem uvedených analytických a senzorických parametrov hrozna, čiže °NM, pH , celkových kyselín a vôni a chuti hrozna sledujeme aj ďalšie parametre hrozna, ktoré nám napovedajú o tom ako hrozno dozrieva, ako sa menia korene hrozna.

Sledujeme rast vrcholcov či pokračuje alebo sa zastavuje. Či sa úponky farbia do hneda a drevnatejú.
Či hrozno myslí na rast, alebo skôr na ukončenie rastu a na ukladanie rezervných látok, či už fenofáza dozrievania plodov končí a začína posledná fenofáza a to vyzrievania, pri ktorej sú už plody hrozna fyziologický zrelé a korene hrozna sa začínajú pripravovať na vegetačný pokoj.

Ďalšími optickými znakmi dozretia hrozna sú farba šupky hrozna, každá odroda má svoje typické sfarbenie, sfarbenie semien hrozna, pri plnej zrelosti hnedá farba, drevnatenie strapiny v lôžku napojenia bobúľ.

No a nesmieme zabudnúť ešte na jednu vec a to je ochranná doba od posledného postreku, veď víno z hrozna robíme pre seba a pre svojich priateľov.

Údaje ktoré nameriame, si určite zapíšte, najlepšie do jednoduchého grafu.

V minulosti sa uvádzalo, že na zvýšenie cukornatosti hrozna o 1°nm, treba cca 2 – 3 slnečné dni.

Teraz v závere vinohradníckeho roka, sa zameriam už len na ošetrenie medziradia, aby moc nezarastlo zelinou, keď aj ja nechávam na jeseň taký koberec zo zeliny, ktorý po oberačkách zastriekam prípravkom proti burinám, aby som počas strihania a viazania vinici nechodil po blate.

Ďalej budem sledovať priestor okolo strapcov, budem ho udržiavať vzdušný, poprípade odstránim s neho hnilé alebo inak poškodené strapce hrozna.

Pravidelne budem sledovať senzorické a analytické parametre hrozna.

No a teraz sa presunieme, zo svojimi príspevkami z vinohradu do priestorov kde prebehne spracovanie hrozna a ktoré si už na toto spracovanie hrozna pripravujeme. Veď oberačky sa rýchlo blížia, Irsai Olivér koncom minulého týždňa mal 12°nm a na burčiak bude už pomaly vhodný. Na agrokomplexe už cez tento víkend burčiak veselo predávali, čo bolo v poriadku, lebo v zmysle legislatíva sa burčiak môže predávať od 15. augusta.

Ďakujem za príspevky, komentáre a aktívnu vašu spoluúčasť pri sledovaní vinohradníckeho roku 2023, verím že spoločne zvládneme aj vinársky rok 2023, aby sme naplnili to známe heslo vinohradníkov a vinárov: „Kto kmopandes, ten pijandes“, ja by som ho parafrázoval v tomto roku „Kto striekandes, ten piandes“. Pretože v tomto roku som vytvoril svoj osobný rekord, čo sa týka striekania hrozna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *