Tretí postrek po kvete

Vinica je vo vývojovej fáze – uzatváranie strapcov. Vo vinici som zrealizoval v poslednom období tieto práce:

20. 6.2024 – čiastočné odlistenie zóny okolo strapcov zo západnej strany vinohradu

24.6.2024 – som vykonal postrek  do strapcov pred ich uzatváraním, proti plesni sivej, na postrek som použil:

  • Prolectus – proti plesni sivej
  • Karathane New – proti múčnatke – kontaktný prípravok
  • Zmáčadlo Agrovital  

Nakoľko od realizácie druhého postreku po kvete proti peronospóre a múčnatke, ktorý som vykonal 14.06. 2024, už uplynuli dva týždne v piatok 28.6. 2024. Na tento piatok mám pripravené postrekové látky na tretí postrek po kvete proti peronospóre a múčnatke,  systémovými prípravkami.

Tretí postrek po kvete vykonám s postrekmi, zmáčadlom a listovou výživou:

Profiler WG – systémový prípravok proti peronospóre, používam ho v tomto roku už tretíkrát a naposledy.

Vivando – systémový prípravok proti múčnatke, používam ho v tomto roku už tretíkrát a naposledy.

Kontaktný prípravok proti múčnatke nepoužijem, pretože som použil Karathane New 24.6. 2024 spolu s postrekom Prolectus, keď som striekal proti plesni sivej pred uzatváraním strapcov. Tí ktorí ste tento postrek nerobili, alebo ste do preventívneho postreku proti plesni sivej nepridali kontaktný prípravok proti múčnatke, tak vám  doporučujem kontaktný prípravok proti múčnatke použiť teraz.

Použijem zmáčadlo Agrovital a koncentrát komplexne viazaného železa proti chloróze – Ferovit. Chlorózu vo vinohrade nemám, ale ako upozornil jeden vinohradník z našej skupiny, pri používaní vápnika do pôdy a aj v listovej výžive po kvete, v tomto roku keď je veľa zrážok,  (u nás vo vinohradoch napršalo už cca 313,0 mm za tento rok) môže sa chloróza objaviť.

Chloróza viniča je fyziologická porucha viniča prejavujúca sa žltnutím alebo blednutím zelených rastlinných častí. Vzniká ak sú nepriaznivé pôdne a klimatické podmienky, hlavne keď je veľa zrážok a nedostatok živín a to hlavne železa, horčíka, dusíka, fosforu, a nadbytok vápnika.

U nás sa v minulosti hovorievalo, že vrcholce vo vinohrade sa majú prvý krát dávať dole na Petra a Pavla 29.06., termín sviatku je stály, ale klimatické podmienky sa výrazne menia a preto som ja dával prvý krát vrcholce vo vinohrade dole už 12.06.2024. Druhá pranostika ktorá hovorila o tom, kedy treba dávať vrcholce vo vinohrade dole, bola naviazaná na termín začiatku žatvy, v našom okolí začala žatva 19.06. 2024.

No teraz, keď idem realizovať tretí postrek vinohradu po kvete proti peronospóre a múčnatke pristúpim, ak mi to počasie dovolí, k čiastočnému druhému snímaniu vrcholcov a úpravy zelenej plochy vo vinohrade.

Tu mal dobrú pripomienku jeden z našich členov skupiny, že on pri prvom snímaní vrcholcov na viniči skráti vrcholce výrazne, aby sa mu vytvorila na viniči mohutnejšia koruna mladých výhonkov, ktorá potom zabezpečuje výrazne lepšie výživu viniča, pretože v mladých  listoch prebieha fotosyntéza omnoho intenzívnejšie ako v starých listoch v dolnej časti listovej plochy, kde už niektoré listy pracujú len na 20 – 30 %. O to sa treba pri druhom snímaní vrcholcov snažiť, aby tá koruna mladých listov v hornej časti viniča bola čo najväčšia a tá prispievala výrazne k výžive viniča.

Po vykonaní uvedených zelených prác na viniči a realizácii tretieho postreku po kvete proti peronospóre a múčnatke nastane obdobie, kedy sa budeme venovať už len drobným zásahom do listovej plochy s cieľom udržať dobré presvetlenie a prevzdušnenie zóny okolo strapcov. Možno vykonať postrek s meďnatým prípravkom na podporenie dobrého vyzretia dreva na viniči, alebo Cukrovital K 400  postrek  s vysokým obsahom organicky viazaného draslíka určeného na zvýšenie cukornatosti a prirodzené vyzretie drevenej hmoty. Aplikuje sa cca 4 – 6 týždňov pred predpokladaným zberom, v množstve 0,4 – 0,5 litra na 10 árov vinohradu.

Ak sme tohto roku o 10 – 14 dní popredu oproti roku 2023, tak zber hrozna by som mal robiť koncom augusta 2024, v roku 2023 som Müller Thurgau oberal 15.9.2023. To je ešte ďaleko, dovtedy nás čaká ešte dosť práce, ale po treťom postreku po kvete budeme pracovať s postrekmi už nie preventívne ako doteraz, ale len na základe situácie vo vinohrade, preto od dátumu cca 14 dní po treťom postreku po kvete, budeme musieť vinicu každý dobre sledovať, aby sme to na konci nášho snaženia nepokazili.

Našimi najväčšími nepriateľmi budú asi hniloby, trochu múčnatka a možno aj muchy, osi. Ale o aktuálnom stave vo vinohradoch sa budeme priebežne informovať.

YouTube player

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *