V Požitaví sledujeme vinársky rok 2013

V Požitaví, je u väčšiny drobných vinohradníkov a vinárov, vinohradnícky rok 2013 uzavretý, ťažisko prác sa presunulo do pivnici, kde nám ešte dokvášajú niektoré vína, ale už mnohé vína sú prekvasené na kvasniciach, poprípade už aj stiahnuté s kvasníc. Prvé odrody vín ako sú Irsai Olivér, Muškát moravský, Muller-Thurgau a iné , mnohý z nás už aj vyčírili.  A práve o spôsoboch ošetrenia vína, po kvasnom procese, by som chcel uviesť pár  postrehov k aktuálnemu ročníku 2013.

Jeseň tohto roku je dosť chladná, preto sa u vinárov aj vyskytovali problémy s naštartovaním kvasenia, poprípade s dokvášaním mladých vín, hlavne v pivniciach kde sa priestor rýchlo ochladil od okolitého prostredia. Aj v prípade čírenia vína, s prípravkami na báze bentonytu, želatíny, musíme pamätať na to, že účinnosť týchto prípravkov je tiež závislá od teploty vína.

Ak vidieť z uvedených grafov, účinnosť dvoch najčastejšie používaných prípravkov pri čírení vína a to bentonytu – na odstránenie termolabilných bielkovín a želatíny – na odstránenie prebytočných trieslovín a polyfenolov, závisí od teploty. Dobré je, keď teplota číreného vína je vyššia ako 15 °C, vtedy je účinnosť želatíny cca 95%  a bentonytu nad 50%. Aby sme tento stav dosiahli, musíme pristúpiť k číreniu vína čo najskôr, aby teplota vína nepoklesla na nízke hodnoty, poprípade v priestoroch kde máme elektriku, využiť elektrický ponorný ohrievač vína a pred čírením víno vytemperovať na cca 18 °C a zrealizovať čírenie vína. V priestoroch,  kde nie je možné zabezpečiť vytemperovanie vína na požadovanú teplotu, môžeme zrealizovať šetrné čírenie vína a jeho vyčistenie pomocou prípravku na báze vyziny, účinnosť tochto prípravkov nie je závislá od teploty vína.

V týchto dňoch je pekné počasie, sú teplé noci a aj dni, teplota vína ešte nie je moc nízka, preto treba túto dobu využiť a zrealizovať čírenie mladých vín pomocou prípravkov na to určených, ja doporučujem využiť nasledovné kombinácie prípravkov do vína:

Vína s jemne horkou chuťou:

  1. cca 50 ml Klar-sol- Super  +2. 50 ml Combigel + 3.100 g NaCalit na 100 lit. mladého vína.

Vina so strede horkou chuťou:

1.cca 60 ml Combigel + 2.60 ml Klar-sol-Super + 3. 100 g NaCalit na 100 lit. mladého vína.

Vína so silne horkou chuťou, dolisovky:

  1. cca 10 g Erbigel + 2. 50 ml Klar-sol-Super + 3. 100 g NaCalit na 100 lit. mladého vína.

V prípade horkých vín, sa dá dobre odstrániť horká chuť s prípravkom Kal.Casin v dávke

10 – 20 g/hl. Pozor víno v tomto prípade treba do 2 dní stiahnuť z kalov.

Pri každej manipulácii s víno v podmienkach malovýroby, doporučujem kontrolu pH a volnej síry vo víne a v prípade potreby dosiriť mladé víno na 35- 45 mg/lit. voľnej síry.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *