Sledovanie priebehu fermentácie a jej regulácia

Hustomer na meranie hustoty muštu a kontrolu priebehu fermentácie muštu.  

Kvasná krivka, vznikla spojením bodov nameranej hustoty muštu v určitom časovom úseku, napr. každý deň 1x.  Ideálny priebeh fermentácie je taký, kde po 2-3 dňoch začínajú kvasinky skvasovať cukor, hustota muštu začína klesať a v závere kvasenia, keď sa proces premeny cukrov na alkohol spomalí, kvasenie pozvoľna dobehne do konca.  Na každú zmenu od daného ideálneho priebehu fermentácie musíme vedieť okamžite reagovať. Musíme jednoduchým postupom určiť čo danú zmenu spôsobilo a prijať vhodné opatrenie. 

Pokračovať v čítaní „Sledovanie priebehu fermentácie a jej regulácia“