Obdobie vo vinohradoch po mrazoch a pred kvetom

Vinohrad sa momentálne nachádza v záverečnej fáze predlžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča, letorasty majú dĺžku od cca 25 – 45cm.

Rast viniča sa počas teplých a slnečných dní výrazne zrýchlil. Od budúceho týždňa budeme určite o vývojovú fázu viniča ďalej a to vo fáze dĺžka letorastov 60 – 80 cm, ktorá je charakteristická pre druhú polovicu mája, nakoľko posun vo vývoji viniča po chladných dňoch je ešte stále cca 2 týždne dopredu, tak túto vývojovú fázu viniča očakávam už v prvej polovici mája.

Po prvej chladnej noci z 18.4 št. na 19.4.2024 Pi, prišla aj druhá chladná noc a to noc 24.04 st. na 25.04. 2024 št. U mňa vo vinici klesla teplota v uvedené noci  na najnižšiu hodnotu 0,6°C. Ráno 19.04.2024 a ráno 25.04.2024 na 0,2°C.

Počas tejto druhej noci z 24.04 na 25.04.2024, boli poškodené aj vinohrady v našej lokalite. Predovšetkým vinohrady nachádzajúce sa vedľa voľných priestranstiev, rolí a aj na nízko položených miestach pri cestách a rôznych dolinách, kadiaľ studený vzduch prúdil. Podľa mňa v našej lokalite išlo o radiačné mrazy, ktoré pochádzajú z krátkodobého vyžarovania a proti ktorým sa dá čiastočne brániť.

Kolegovia veľkovinohradníci, ktorí použili parafínové sviečky, tvrdia, že to dosť pomohlo, ochránili vinič, je to sú to výsledky z praxe. Pretože prevládal názor, že vo vinohradoch veľmi parafínové sviečky nepomôžu, na rozdiel od stromov, lebo teplý vzduch stúpa hore a vinič je omnoho nižší ako stromy a vinič preto teplý vzduch zo sviečky neochráni. 

Pri ošetrení vinohradov poškodených mrazom treba postupovať podľa toho čo sme uviedli vo videu z 24.04.2024. Poškodenie mrazom vo vinohradoch je veľmi zložitá vec, pretože poškodenie vinohradov je rôzne a aj vinohrady máme v rôznych vývojových štádiách, z daného dôvodu treba vždy postupovať čiastočne odlišne.

Čo odporúčam všetkým je získať o tejto záležitosti čo najviac informácii, vedomostných ale aj fotografických záznamov. Ako kto ošetril vinič a čo nakoniec pomohlo aby sadenice viniča boli zachránené, alebo akú úrodu sa podarilo dopestovať, kedy hrozno dozrelo, aké bolo víno. Informácie treba zbierať do budúcna, pretože problém sa môže omnoho častejšie vyskytovať ako doteraz (2011, 2016, 2024) a to ako dôsledok meniacej sa klímy.

V krátkosti zrekapitulujem čo som v priebehu mesiaca apríl zrealizoval vo svojom vinohrade:

3.4.2024:

  • Vyzbieral som zbytky prútov, ktoré zostali v radoch od viazania vinohradu.
  • Rozhádzal som 50 kg hnojivo pre vinič NPK. Doporučené je ho aplikovať pred pučaním v množstve cca 70 g/ m2 a po odkvitnutí, v množstve cca 50 g/m2.
  • Následne som vinicu zrotavátoroval a tak som dané hnojivo zapravil do pôdy aby nezostalo na povrchu, to je veľmi dôležité, zapraviť hnojivo do pôdy po rozhádzaní.

4.4.2024 začalo pučanie vinohradu

12. 4.2024 preventívny postrek s:
0,6 %  Thiovit Jet – proti múčnatke
0,07 % Nisorunom 10 WP  – proti roztočcom
0,3%    Polyramom WG – proti perenospóre
Na viniči bolo 3 – 5 lístkov

19.04.2024 čistenie kmienkov na  koreni viniča. 

29.04.2024 preventívny postrek:
0,6 %  Thiovit Jet – proti múčnatke
0,07 % Nisorunom 10 WP  – proti roztočcom
0,3%    Polyramom WG – proti perenospóre
1 ml /10lit – zmáčadlo Silwet
hnojivo Humix bór – podľa doporučenia výrobcom 50ml/10 lit. vody
Na viniči boli letorasty cca  15 – 30 cm .

29.04.2024 po postreku, som vinohrad zrotavátoroval a ošintoval.

Vo vinohrade nastalo teraz obdobie, kedy sa budem venovať vylamovaniu letorastov, toto sa v minulosti robilo koncom mája a začiatkom júna, kedy už môžeme rozoznať jalové letorasty od rodivých, čo na budúci týždeň už bude jasne rozoznateľné. Je to dôležité aj preto, aby sa prevzdušnilo okolie letorastov a tým sa zabraňovalo dlhému oroseniu listov a zníženie pravdepodobnosti šíreniu hubových chorôb. V prípade, že sa rozhodneme pre výrobu hrozna, z ktorého chceme vyrobiť vína vyššej kvality môžeme v tomto čase, ešte pred kvitnutím hrozna, v určitej časti vinohradu pristúpiť k prvému pretriedeniu a odstraňovaniu strapcov, násadu máme tohto roku peknú.

Pri tomto pretriedení pamätáme na to, že strapce vzdialenejšie od koreňa viniča, dozrievajú neskôr. Ja som ale zástancom korekcie úrody a pretriedenia hrozna dva až tri týždne po odkvitnutí hrozna, kedy už je dobre vidieť ako hrozno odkvitlo, ako sa vyvíjajú strapce a aká bude už asi úroda.

Je pravda že čím skôr korekciu urobíte, koreňu odľahčíme, tým dlhší čas bude môcť viničný ker intenzívnejšie vyživovať strapce hrozna a tým sa vytvára vyšší predpoklad na dopestovanie kvalitného hrozna vyššej kvality.

Predpoklad do budúcna:

V roku 2023 hrozno začalo kvitnúť u mňa 12.6. 2023. Ak je ešte vegetácia posunutá o cca 2 týždne dopredu, znovu má byť daždivé a nie veľmi teplé počasie od 10 – 22 °C, je predpoklad kvitnutia po Urbankovi, okolo 28.5. 2024. Je to ešte veľmi ďaleko 26 dní, vzniká tu predpoklad, že bude treba realizovať do kvetu ešte 2 postreky a to okolo 15.5.2024 a potom pred kvetom, uvidíme. Podľa situácie a prognózy aj určíme potrebu postreku a aj  aké postreky bude potrebné použiť. Budúcnosť sa ťažko predpovedá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *