Pýtali ste sa nás 2023

Môžu sa vami spomínané postreky proti perenospóre a múčnatke vzájomne miešať alebo treba striekať na dva krát (v akom časovom rozostupe)? Pripadne používate postrek Cabrio Top?

Áno môžu sa uvedené postreky Profiler a Vivando miešať, ale robte to v celom objeme postreky. Čiže dávku na 50 litrov v 50 litroch vody. CABRIO TOP je postreky širokospektrálny, ten by som odporučil použiť neskôr. Teraz po kvete použité prípravky na perenospóru a múčnatku. K tomu listové hnojivo a zmáčadlo.

Mám možnosť polievať vinič. Vedel by ste mi poradiť ako často, v akom množstve a v ktorom období polievať ? Ďakujem, veľa zdravia…..

Pokračovať v čítaní „Pýtali ste sa nás 2023“

Technologický postup na výrobu ružových vín

Základnou surovinou na výrobu ružových vín, je hrozno modrých odrôd. Hlavným predpokladom na výrobu kvalitných ružových vín, je vhodný výber odrody hrozna a použitej technológie.

V zásade, sa na výrobu ružového vína používajú tri metódy, dve sú odvodené od vinifikácie bielych vín a tretia metóda čiastočnej macerácie od výroby červených vín.

Získané ružové vína, by mali mať farbu od jemnej cibuľovej  po tehlovú červenú. Ružové vína, sú vína teplých dní, ktoré sa majú konzumovať pri teplote 10-12 °C, preto sa kladie pri ich výrobe dôraz na ovocný charakter daných vín ako vo vôni, tak v chuti.

Pokračovať v čítaní „Technologický postup na výrobu ružových vín“

Ošetrenie mladého vína po skončení kvasného procesu

Fermentácia Mülleru Thurgau je po 8 dňoch  úspešne ukončená. Kvasná krivka zaznamenavajúca priebeh kvasenia je takmer ideálna, fermentácia prebehla pri teplote tesne pod 19°C  za 8 dní.

Možno by to chcelo ešte o jeden, dva dni pomalší priebeh, ale to by bolo podstatne náročnejšie na energiu, lebo by bolo potrebné aby fermentácia prebiehala pri ešte nižšej teplote kvasenia.

Po skončení fermentácie som nádobu uzavrel vekom, aby som zachoval nad hladinou mladého vína jemný pretlak oxidu uhličitého a nechal mladé víno sa celkom ukludniť.

Pokračovať v čítaní „Ošetrenie mladého vína po skončení kvasného procesu“

Sledovanie priebehu fermentácie a jej regulácia

Hustomer na meranie hustoty muštu a kontrolu priebehu fermentácie muštu.  

Kvasná krivka, vznikla spojením bodov nameranej hustoty muštu v určitom časovom úseku, napr. každý deň 1x.  Ideálny priebeh fermentácie je taký, kde po 2-3 dňoch začínajú kvasinky skvasovať cukor, hustota muštu začína klesať a v závere kvasenia, keď sa proces premeny cukrov na alkohol spomalí, kvasenie pozvoľna dobehne do konca.  Na každú zmenu od daného ideálneho priebehu fermentácie musíme vedieť okamžite reagovať. Musíme jednoduchým postupom určiť čo danú zmenu spôsobilo a prijať vhodné opatrenie. 

Pokračovať v čítaní „Sledovanie priebehu fermentácie a jej regulácia“

Príprava na spracovanie hrozna – hygiena

Vo vinohrade som zrealizoval 28.08.2023 druhé meranie cukornatosti, po sérii veľmi horúcich dní od 21.08.2023. Priznám sa, že hodnoty ma len trochu prekvapili, cukornatosť hrozna MT bola 15,5° a pH- 3,1. Cukornatosť som očakával medzi 15 – 16°, ale pH som očakával trochu nižšie. Môj odhad oberačiek je medzi 12 – 15. septembrom, čo je v poriadku aj s prihliadnutím na ochrannú dobu postrekov, použitých pri poslednom postreku. Svoje úsilie som už zameral predovšetkým do svojej pivnici, kde som začal pripravovať svoje technologické zariadenia príslušenstvo na spracovanie hrozna.

Hygiena a sanitácia v pivnici malovinára

Veľmi dávno, pred 54 rokmi, keď som mal 10 rokov, starý otec chystal sudy, kaďu, mlynček na spracovanie hrozna a ja som mu pomáhal, umýval som drevenú kaďu a už keď som mal toho drhnutia s kartáčom dosť, opýtal som sa starkého: „je to už dosť čisté?“ a on povedal: „choď si od starkej vypýtať čistý tanier a porovnaj, ak je to také čisté ako tanier, tak je to dobré.“

Pokračovať v čítaní „Príprava na spracovanie hrozna – hygiena“

Ošetrenie muštu na výrobu vína

Zdravím drobných vinohradníkov a vinárov, v tomto pre nás vinohradníkov náročnom vinohradníckom roku, ktorý sa blíži k svojmu záverečnému štádiu a svoje úsilie už musíme presunúť do svojich pivníc.

Vo vinohrade som zrealizoval 04.09.2023 tretie meranie cukornatosti. Cukornatosť hrozna MT bola 16,5° a pH- 3,2. Nárast cukornatosti od 29.8.2023 je len 1,0° a aj pH vzrástlo o 0,1°. Nízky nárast hodnôt môže byť spôsobený chladným počasím a tým, že od 28.8. – 4.9.2023 napršalo 19,0 mm zrážok.

Môj odhad oberačiek sa nezmenil a je stále medzi 12 – 15. septembrom, čo je v poriadku aj s prihliadnutím na ochrannú dobu postrekov použitých pri poslednom postreku vinohradu.

Pokračovať v čítaní „Ošetrenie muštu na výrobu vína“

Vinárska legislatíva

Ponúkame Vám prehľad legislatívy pre vinárov.

1.

ZÁKON Č. 71/1967 ZB. O SPRÁVNOM KONANÍ (SPRÁVNY PORIADOK) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/vyhlasene_znenie.html

Pojednáva o právach účastníkov počas správneho konania vo veci prečinenia, kontroly a podobne. Uvádza sa tu, kto má vypovedať, poriadkové pokuty, dokazovanie skutočností… Aj kontrolovaný subjekt sa môže podľa neho veľmi dobre brániť. Je to „hra“ medzi kontrolou a kontrolovaným a dochádza k dokazovaniu skutočností

Pokračovať v čítaní „Vinárska legislatíva“

Výroba korkových zátok

Navštívili sme závod na spracovanie korkov Socori v Porte (Portugalsko), ktorý patrí do skupiny Bourrassé, teda skupine firiem zaoberajúcimi sa výrobou korkových zátok. U nás je daná firma známa pod názvom Bouchon liss. Je to druhá najväčšia firma na výrobu korkov. Tá prvá je však akciová spoločnosť a zameranie firmy je trochu iné.

Danú skupinu firiem založil Christian Bourrasse v roku 1968, ktorý prebral remeslo výroby korkov po svojom otcovi na juhu Francúzska, avšak on rozvinul rodinný podnik do veľkých rozmerov.

Firma Socori, ktorú sme navštívili má lokálny názov, pretože v dobe jej vzniku bolo ťažšie presadiť sa na miestnom trhu s cudzokrajným názvom.

Celý proces výroby korkových zátok sa začína v korkovom háji, kde rastú korkové duby. Pri zasadení korkového dobu trvá 40 rokov kým môže začať prvé odobratie kôry a aj tá sa ešte nemôže použiť na výrobu zátok, ale na nejaký iný výrobok z korku napríklad izolačného materiálu. Zber z korkového duba sa koná raz za 10 rokov. Teda ak by ste žili v krajine, kde rastú korkové duby a rozhodli by ste sa nejaké vysadiť pre ťažbu kôry, trvalo by 40 rokov kým by ste mohli odobrať prvú kôru a z daných stromov by ste mohli znova odobrať ďalšiu kôru len raz za 10 rokov, čiže by to bola investícia pre Vašich vnukov. Pokračovať v čítaní „Výroba korkových zátok“

Jablčno–mliečna fermentácia v podmienkach malovýroby

Jablčno – mliečnu fermentáciu, som pokladal za technologickú operáciu, ktorú som v minulosti pre drobných vinárov veľmi nepropagoval a to z dôvodu, že mnohí drobní vinári, ani nechápali, čo sa počas tejto technologickej operácii vo víne deje, ako treba jablčno mliečnu operáciu kontrolovať a usmerňovať.

Pokračovať v čítaní „Jablčno–mliečna fermentácia v podmienkach malovýroby“

Ružové sfarbenie bielych vín

Objavilo sa viacero prípadov naružovelých bielych vín u malovinárov v Požitaví. Jednalo sa o sorty Sauvignon, Rulandské šedé a Tramín červený.

Jav naružovelých bielych vín, nie je nič nového, objavuje  sa najčastejšie po kvasnom procese, keď klesne hladina voľnej síry vo víne a víno sa dostane do kontaktu so vzduchom. Viaceré odrody mladých vín, sú na to rôzne citlivé a vznik naružoveléj farby vína podporuje nedostatok kyslíku na začiatku kvasenia, vysoká teplota vína počas skladovania, nízky obsah voľného oxidu siričitého a vystavenie vína pôsobeniu svetla a vzduchu. Pokračovať v čítaní „Ružové sfarbenie bielych vín“