Čistenie kmienkov na koreni viniča

Vinohrad sa momentálne nachádza vo fáze predlžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča,  letorasty majú od cca 8 – 25,0 cm.

Mesiac apríl je naozaj bláznivý mesiac, veď posúďme:

  • 14.4.2024 o 16,00 hod bolo 28,1°C
  • 17.4.2024 o 01,00 hod bolo   3,4°C
  • 18.4.2024 o 04,20 hod bolo   3,1°C
Zdroj: Vinlink

V priebehu mesiaca apríl od 1.4. – 18.4.  spadlo u nás 46,0 mm zrážok a v priebehu tohto roku do 18.4. 2024 už spadlo u nás 152,5 mm zrážok.

Vzhľadom na mimoriadne vlhký a teplotne nadpriemerný záverečný štvrťrok 2023 nadpriemerne teplý a vlhký prvý štvrťrok 2024, nás núti byť v strehu, prečo?

Vinič je vegetačne dopredu posunutý o cca vyše tri týždne, teplé a vlhké počasie umožnilo všetkým hubovým chorobám prezimovať a majú dobré podmienky na to, aby sa rýchlo rozšírili aj na letorastoch viniča, ktoré v súčasnosti veľmi rýchlo rástli. Príchod chladného  počasia rast letorastov spomalí.

Ďalšia operácia, ktorá ma čaká vo vinohrade v piatok 19.04.2024 je čistenie kmienkov na koreni viniča. Kmienky sa za každým majú zbaviť výhonkov, ktoré vyrastajú z nežiadúcich častí kmienka. Dôležité je vyčistiť aj vyrastajúce výhonky z hlavy kra a koreňového dreva..

Vo svojej vinici čistievam kmienky od výhonkov ešte keď sú pomerne malé, aby som koreňom viniča znížil záťaž pri výžive letorastov, nech živiny idú do tých letorastov, ktoré nám prinesú úrodu a druhým dôvodom je, že vzniknuté rany na koreni viniča sú menšie a riziko infekcie je potom aj nižšie.

Nevýhodou tohto skorého čistenia kmienkov je, že sa potom neskôr v menšom množstve musí vykonať ešte aj druhý krát.

Videl som, že niektorí vinohradnícky pedanti čistia kmienky viniča tak, že mladé letorasty, ktoré z koreňa viniča odlomia, dávali do vedra a likvidovali mimo vinice. Je to škoda, pretože zastávam názor, že všetko zelené z viniča má zostať vo vinohrade, zapraviť sa do pôdy a slúžiť na výživu viniča.

Teraz, keď je to aktuálne, chcel by som sa vrátiť k výrazom, ktoré sme si opisovali v príspevku 22.02.2024 viazania vinice.

Polarita viniča  jetaká  fyziologická vlastnosť viniča, že najrýchlejšie rastú letorasty viniča, ktoré sú najvyššie položené a najvzdialenejšie od hlavného koreňa – pre túto vlastnosť existuje odborné pomenovanie apikálna dominancia.

Pre túto vlastnosť viniča, pretorodivé drevo tvarujeme do oblúku, aby letorasty rástli približne rovnako.

V príspevku z 31.01.2024 začiatok rezu vinohradu, sme si spomínali, že pri reze viniča je veľmi dôležité t.z. dvojročné drevo, toto drevo vyrastá zo starého dreva a v predchádzajúcom roku slúžilo ako rodivé drevo. Je dokázané, že letorasty, ktoré vyrastajú z dvojročného dreva sú najrodivejšie.

Podľa násady tohto roku, ak by sa počas tohto vegetačného roka nič nestalo, úroda by mala byť väčšia ako v roku 2023 a mohla by sa vyrovnať roku 2022. Ale to je ešte veľmi ďaleko a stačí jedno chladné ráno s mínusovými teplotami a už je po našich nádejach.

Do budúceho týždňa 17. týždňa cez rok si pripravím postreky proti múčnatke a perenospóre a to Thiovit jet a Polyram WG, zmáčadlo Silwet a listové hnojivo s obsahom Bóru. Bór podporuje dobre odkvitnutie rastlín a tvorbu plodov, doporučujem ho aplikovať 2x do kvetu.

Chcel by som upozorniť niektorých drobných vinohradníkov na zásadný rozdiel pri používaní kontaktných prípravkov a systémových prípravkov proti perenospóre a múčnatke  pred kvetom, ako preventívne postreky.

Použitie systémových prípravkov, ktoré sa dostávajú cez listovú plochu do štiav rastliny a sú týmito šťavami rastliny rozvádzané do celej rastliny a tak danú rastlinu chránia proti chorobám je do obdobia úplne tesne pred kvetom nevhodné, pretože vinič nemá dostatočnú listovú plochu, aby sa požadované množstvo účinnej látky dostalo do rastliny viniča.

Preto používame kontaktné prípravky, ktoré zabíjajú chorobu všade tam, kde rastlinu zasiahnu, v miestach ktoré nezasiahneme kontaktným postrekom môže choroba zostať.
Preto je potrebné pri postreku s kontaktným postrekom naniesť postrekovú látku dôkladne na povrch celej rastliny – viniča.

A chcem upozorniť ešte na jeden rozdiel medzi kontaktným a systémovým prípravkom.
Kontaktný účinkuje proti chorobe hneď ako postrek uschne, čiže po 1 – 3 hodinách.
Systémovému prípravku to trvá cca 18 – 48 hodín, kým sa účinná látka rozvedie šťavami do celej rastliny.

Verme, že počasie sa umúdri, prídu pekné a teplé dni a vinič bude rýchlo napredovať vo svojom raste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *