Fórum

Forum Navigation
Please or Register to create posts and topics.

Reagent na stanovenie obsahu SO2 vo víne

Vážení firma,
Chcel by som si objednať roztok - reagent na stanovenie obsahu SO2 vo víne.
Moja otázka znie.
1. Stanovením sa zistí obsah voľného alebo viazaného alebo celkového obsahu SO2 vo víne?
2. Ak použijeme roztok SO2 (H2SO3)- do vína, zvýši sa obsah ktorého typu SO2 vo víne ?
3. Ak použijeme práškový dvosíričitan draselný (Borkén)- do vína, zvýši sa obsah ktorého typu SO2 vo víne ?

Ďakujem veľmi pekne.

Dobrý deň

Roztok reagent nepredávame.

Stanovenie síry pomocou reagentu pokladáme za značne nepresné a preto uprednostnujeme laboratórnu techniku, ktorú aj predávame.
Reagentom sa stanovuje voľná síra vo víne.
Pridaním roztoku SO2 ( H2SO3 ) sa zvýši voľná síra ale aj viazaná síra a aj celková síra.
Tak isto je to v prípade prípravku Borkén.
Na doplnenie po každom zasírení plátkom, tekutou sírou, práškovou sírou sa zvýšia všetky druhy síri nachádzajúce sa vo víne.
Rozhodujúci je obsah voľnej síry, lebo len tá chráni víno proti oxidácii a preto tú si treba sledovať.
Ideálny obsah voľnej síry je cca 35 - 45 mg na liter. Treba si pozrieť článok o sírení vína na stránke.