Niečo málo o nás

V tejto sekcii Vám v krátkosti chceme predstaviť kto sme a privítať Vás na našej, Vašej stránke. Na začiatok uvádzame krátky vinársky životopis Ing. Petra Porubského:

Ing. Peter Porubský v roku 1984 absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, na Chemickotechnologickej fakulte – odbor Kvasná chémia a biologické inžinierstvo. Jeho ved

úcim diplomovej práce bol Prof. Ing. Malík F. DrSc a oponentom Doc. Ing. Minárik E. DrSc. Pracoval v štátnom podniku Víno Nitra, v laboratóriu, potom pracoval ako pivničný majster na prevádzke vo Vrábľoch, ktorá patrila pod š.p. Víno Nitra. Určitý čas, po privatizácii pôsobil aj vo Vinanze s.r.o. Vráble, v tých lepších časoch tejto firmy, ktorá spôsobila veľa problémov na strednom Požitaví drobným, ale aj veľkým vinohradníckym firmám. Dva roky pôsobil vo firme Víno Levice, s.r.o a odtiaľ prešiel do firmy Ravena s.r.o., ktorá bola neskôr premenovaná na Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. a tuná už pôsobí 15 rokov, kde má okrem iného na starosti hlavne výrobu vínu. S uvedeného je vidieť, že sústavne pôsobil vo vinárskych firmách a vždy sa venoval výrobe vína, preto sa do témy vinohradníctva púšťa len minimálne, vzhľadom na to, že túto tému pozná z praxe ako malovinohradník. Skúsenosti ako malovinohradník má bohaté, veď vo vinici pracuje od svojich 10 rokov, od roku 1968, kedy s otcom vysádzal prvú vinicu. Odborné skúsenosti získaval z literatúry, zo stretnutí a seminárov o vinohradníctve. Niekoľkokrát absolvoval odborné prednášky, ktoré mal na rôzne témy Ing. Gašpar Vanek CSc, práve tohto človeka pokladá za jedného z najlepších odborníkov na Slovenské vinohradníctvo a jeho stránka Galati je stále pre mňa zdrojom odborných poznatkov, jednak o vinohradníctve, o ochrane vinohradu, o výžive vinohradu a prognóze výskytu chorôb. Príspevky Ing. Petra Porusbkého o vinohradníctve, na stránke sú skôr informatívne a doporučujúce, ako to robí on. Prognózu o tlaku chorôb robí len lokálne, pre obec Michal nad Žitavou, kde žije a pôsobí. Tuná sú viacerí nadšenci, z troch vinohradníckych lokalít v našich viniciach, ktorí merajú zrážky, teploty a sledujú vinohrady a informácie si navzájom vymieňajú a poprípade posúvajú medzi vinohradníkov. Zachytiť celé Požitavie je komplikované, pre rôznorodé počasie, relief krajiny a miestne podmienky. V prípade výskytu choroby v našej lokalite, komunikuje s priateľmi s Vrábel, Nemčiňan, Zlatých Moraviec, Kmeťova, Máni.

Ing Peter Porubský sa roky podielal na rozvoji malovinárskej oblasti, tým že organizoval prvé degustácie, organizoval prednášky s rôznymi významnými vinármi a vinohradníkmi, sám robí prednášky v požitavskom regióne a poskytuje odborné rady ohľadne aplikácie a používanie prípravkov do vína a postrekov či iných vecí s tým súvisiacich pre tých čo to potrebujú a vyžadujú.

Na základe tejto snahy dostal na svoje narodeniny v roku 2012 od syna Ing. Petra Porubského mladšieho internetovú stránku www.vinoavinarstvo.sk, kde môže odovzdať svoje vedomosti a skúsenosti ďalej väčšiemu množstvu ľudí, aby tak podporil rozvoj malovinárstva na Slovensku a Česku.

Postupom času ako vznikala stránka a bola na prevádzku časovo aj finančne stále viac a viac náročnejšia sme sa rozhodli spustiť na nej e-shop, ktorý malovinárom poskytuje produkty nami overené, vyskúšané a používané, kde im k objednanému tovaru prikladáme a poskytujeme viac ako len tovar, ale aj laminátové tabuľky či prednáškové DVD zdarma, ktoré im pomôžu na ich ceste produkcie kvalitných vín.

Na základe Vaších reakcií vo fóre, v emailoch, v komentoch na facebooku, youtube či pod článkami budeme stránku aj naďalej rozvíjať a poskytovať Vám tie najčerstvejšie informácie zo sveta vinohradníctva a vinárstva a budeme sa spolu snažiť budovať silnú vinársku komunitu.

2

3

4